Tjenester frå Økonomiservice

Våre tjenester

Momsrekneskap
A-meldingar
Skatt
Arbeidsgjevaravgift
NAV
Reiserekningar
Rekneskapsrapporter

Skatteutrekning
Skattemelding til Skatteetaten
Offentleg rekneskap til Rekneskapsregisteret

Økonomiservice AS har lang erfaring med landbruksrekneskap. Me hjelper deg blant anna med:

– Bokføring og momsrekneskap
– Lønn og a-meldingar
– Årsrekneskap, samt alt innan ulike likningspapir og skattemeldingar.
– Elektroniske løysingar for landbruk
– elektronisk godkjenning og betaling av faktura, fakturering, samt rapportering.

Elektroniske løysingar

Den siste tida har det vore stor utvikling innanfor elektroniske løysingar i rekneskapsbransjen. Økonomiservice AS kan tilby dei mest moderne løysingane på marknaden, som vil gjere din kvardag mykje enklare.

Approval gjer fakturahandteringa effektiv
Cantor gjev deg løpande oversikt over rekneskapet
Visma webfaktura gjer faktureringa enkel og oversiktleg
Elektroniske reiserekningar
Elektroniske løysingar for landbruk

Økonomiservice AS kan pr i dag levere all rekneskapsdokumentasjon elektronisk via scanna bilag/rekneskapsdokumentasjon og elektroniske avstemminger. Med Økonomiservice sin administrasjon som direkte mottakar av dine fakturaer, kan du unngå å ha papira innom ditt eige kontor. Du attesterer i staden enkelt elektronisk i våre system før fakturaen vert bokført og lagt ut for betaling. Ta kontakt for ein demonstrasjon av denne dokumentflyten.

Kontakt Økonomiservice AS

Velg kontor

6 + 12 =