Tjenester frå Økonomiservice

Økonomistyring

Styring av økonomien i bedrifter er viktig for ta riktige avgjerder. Økonomiservice AS hjelper deg med å sette opp ulike budsjett, og kombinert med våre gode rapporteringsverktøy og analysar, vil dette gje deg ei god oversikt over den økonomiske stoda i bedrifta.

Treng du hjelp med planlegging av investering og finansiering, hjelper vi i Økonomiservice AS deg gjerne med dette også.

  • Budsjettering og likviditetsstyring
  • Spesialrapportar
  • Finansiering og investeringsplanlegging
  • Rekneskapsanalyse
  • Lagerstyring
Økonomistyring - rekneskap og rådgjevings tenester fra Økonomiservice AS
Rekneskap og lønn, Rekneskap og rådgjevings tenester fra Økonomiservice AS

Rekneskap og lønn

Momsrekneskap
A-meldingar
Skatt
Arbeidsgjevaravgift
NAV
Reiserekningar
Rekneskapsrapporter

Årsavslutning

Skatteutrekning
Skattemelding til Skatteetaten
Offentleg rekneskap til Rekneskapsregisteret

Årsavslutning, Rekneskap og rådgjevings tenester fra Økonomiservice AS
Landbruksrekneskap og rådgjevings tenester fra Økonomiservice AS
Landbruksrekneskap

Økonomiservice AS har lang erfaring med landbruksrekneskap. Me hjelper deg blant anna med:

– Bokføring og momsrekneskap
– Lønn og a-meldingar
– Årsrekneskap, samt alt innan ulike likningspapir og skattemeldingar.
– Elektroniske løysingar for landbruk
– elektronisk godkjenning og betaling av faktura, fakturering, samt rapportering.

Elektroniske løysingar

Den siste tida har det vore stor utvikling innanfor elektroniske løysingar i rekneskapsbransjen. Økonomiservice AS kan tilby dei mest moderne løysingane på marknaden, som vil gjere din kvardag mykje enklare.

Økonomiservice AS kan pr i dag levere all rekneskapsdokumentasjon elektronisk via scanna bilag/rekneskapsdokumentasjon og elektroniske avstemminger. Med Økonomiservice sin administrasjon som direkte mottakar av dine fakturaer, kan du unngå å ha papira innom ditt eige kontor. Du attesterer i staden enkelt elektronisk i våre system før fakturaen vert bokført og lagt ut for betaling. Ta kontakt for ein demonstrasjon av denne dokumentflyten.

Elektroniske løysingar for rekneskap og rådgjevings tenester fra Økonomiservice AS

Kontakt Økonomiservice AS

Velg kontor

7 + 7 =