Eierskifte – rådgivere i Vekstra kan hjelpe deg

sep 11, 2019

Hva gjør du om gården din skal overdras til en i familien?

 

En eierskifterådgiver i Vekstra har satt seg grundig inn i prosessene ved eierskifter, og vil kunne hjelpe familien til å finne løsninger som fører til et fortsatt godt familieforhold i fremtiden. 

Ved et eierskifte er det mange ting man må ta hensyn til. En eiendom skal overføres fra eksempelvis far til datter. Om far har flere barn må det tas hensyn til de andre barna også.

Det er fornuftig å taksere eiendom og driftsløsøre. Etter dette må man gjøre flere vurderinger, bland annet om foreldre skal gi barna forskudd på arv eller en gave, og hvor stor kjøpesummen skal være.

Videre er det viktig å diskutere hvordan kjøper og selger ønsker å løse boligsituasjonen på eiendommen. Skal selgere flytte fra gården, eller er det flere bolighus på eiendommen og selgere ønsker seg borett?

Selges eiendommen med gevinst innen 10 år av kjøper som har overtatt med lav kjøpesum/vederlag, kan medarvingene kreve etteroppgjør på differansen opp til omsetningsverdi.  Dette kan gi store utslag, spesielt ved salg av tomter.

En eiendom med eksempelvis verdi på 10 millioner vil som regel overdras for en mye lavere sum. Dette kan resultere i betente situasjoner med arvtakers søsken. Dette og mange andre problemstillinger må belyses og nøstes opp i, før en eiendomsoverdragelse skjer.

Viktige forhold i et eierskifte er jus, økonomi, skatt, og ikke minst familierelasjoner. For å kunne ta gode avgjørelser, er det viktig å ta opp aktuelle temaer i familien, diskutere og bruke tid i prosessen.

Ta kontakt med Vekstra for bistand og hjelp ved eierskifte.

Få med deg siste nytt!

Din økonomipartner