Eierskifte – rådgivere i Vekstra kan hjelpe deg

Sep 11, 2019

En eierskifterådgiver i Vekstra har satt seg grundig inn i prosessene ved eierskifte og vil kunne hjelpe familien til å finne løsninger som fører til et fortsatt godt familieforhold i fremtiden. 

Ved et eierskifte er det mange ting man må ta hensyn til. En eiendom skal overføres fra eksempelvis far til datter. Om far har flere barn må det tas hensyn til de andre barna også.

Det første som må gjøres er å sette en takst på eiendommen. Etter dette må man gjøre flere vurderinger, bland annet om foreldre skal gi barna forskudd på arv eller en gave. Åsetesrett er en særlig form for arverett til landbrukseiendom. Den som overtar en eiendom i kraft av åsetesrett, må gjøre opp for seg vet at eiendommen avregnes mot arvelodd. Er eiendommen i utgangspunktet mer verdt enn åsetestaksten som settes, må differansen dekkes. Settes åsetestakset til lavere en eiendommens verdi, kalles dette et åsetesfradrag (https://snl.no/åsetesrett).

Selges eiendommen med gevinst innen 10 år av den som har overtatt med lav takst, kan medarvingene kreve etteroppgjør.  Har eiendommen areal som kan benyttes til salg av tomter, skal eierskiftedokumentene inneha en egen klausul som sier at søsken skal få sin andel av et eventuelt salg av arealer på et senere tidspunkt, senest innen 10 år.

En eiendom med eksempelvis verdi på 10 millioner vil som regel overdras for en mye lavere sum. Dette kan resultere i betente situasjoner med arvtakers søsken. Dette og mange andre problemstillinger må belyses og nøstes opp i, før en eiendomsoverdragelse skjer.

Viktige forhold i et eierskifte er jus, økonomi, skatt, og ikke minst familierelasjoner. For å kunne ta gode avgjørelser er det noen temaer tas opp i familien, diskuteres og modnes. Ta kontakt med Vekstra for bistand og hjelp ved eierskifte.

 

Få med deg siste nytt!

Din økonomipartner