A-melding – en månedlig melding fra arbeidsgiver

A-melding – en månedlig melding fra arbeidsgiver

A-melding – en månedlig melding fra arbeidsgiver Fra 1.1.2021 må du oppgi ny informasjon i A-meldingen Ny informasjon som skal oppgis er:  Om arbeidsforholdet er fast eller midlertidig Årsak til sluttdato Opplysninger om utleggstrekk Oppgi hvilken...
Hornindal Rekneskap blir ny partnar i Vekstra

Hornindal Rekneskap blir ny partnar i Vekstra

Om Hornindal Rekneskap Stortinget vedtok i 1969 ei ny lov om meirverdiavgift på varer og tenester som skulle gjerast gjeldande frå 1. januar 1970. Lova la m.a. opp til utvida rekneskapsførsel for ei yrkesgruppe som bøndene. Mange av dei syntest ikkje dei var...
Ny arvelov fra 1.1.2021 – avkortning må bestemmes innen nyttår

Ny arvelov fra 1.1.2021 – avkortning må bestemmes innen nyttår

Forskudd på arv, avkortning Ny arveloven trer i kraft 1. januar 2021. Dagens arveregler videreføres i stor grad, men det er noen viktige endringer og frister du bør vite om. En av disse er regelen om forskudd på arv, avkortning av arv. Har du gitt en gave du ønsker å...
Endringer i aksjeloven

Endringer i aksjeloven

Endringer i aksjeloven Endringer i aksjeloven fra 1.1.2021 Revisjon og innsending av mellombalanse Selskap som har fravalgt revisjon får opphevet krav til revisjon av mellombalanser. Endringen trer i kraft fra 1.1.2021. Krav om innsendelse av mellombalanser til...
Skatteregler for gaver til ansatt og forretningsforbindelser

Skatteregler for gaver til ansatt og forretningsforbindelser

Skatteregler for gaver til ansatt og forretningsforbindelser Skattefrie gaver som ikke er fradragsberettiget Skal du gi en gave til en forretningsforbindelser er denne som hovedregel ikke fradragsberettiget. Dette gjelder både skatt og merverdiavgift. Men, om gaven...