ØkoRåd Sør-Helgeland søker Statsautoriserte regnskapsførere

ØkoRåd Sør-Helgeland søker Statsautoriserte regnskapsførere

ØkoRåd Sør-Helgeland søker Statsautoriserte regnskapsførere

Har du spørsmål rundt denne spennende muligheten? Ta kontakt med vår samarbeidspartner Veksthuset Personal, Gry Matsen på telefon 950 55 784, eller e-post gry@veksthusetpersonal.no.

Alle søkere behandles konfidensielt 😊

Bli vår kollega og bidra til å skape bolyst på vakre Sør-Helgeland

ØkoRåd Sør-Helgeland (Berg Vekstra SA,) er et anerkjent regnskapskontor hvor vi jobber tett med våre kunder for å fremme bærekraftig vekst. Regionen er i utvikling noe som gjør at vi stadig får forespørsel fra spennende kunder. Derfor søker vi ikke bare en, men to statsautoriserte regnskapsførere.

Plassert helt sør på Helgeland, er vi omgitt av et yrende næringsliv innen turisme, servering, produksjon, landbruk, salg og mye mer! Vi er stolte av å støtte og samarbeide med våre lokale bønder og det øvrige regionale næringslivet. Vi går på jobb for å bidra til å skape bolyst og vekst for hele Sør-Helgeland.

Om rollen som statsautorisert regnskapsfører 

Som statsautorisert regnskapsfører vil du bli en av de viktigste samarbeidsparter for våre kunder og du vil få muligheten til å bygge et unikt nettverk i regionen. Hos oss vil du alltid samarbeide tett med både kollegaer og kunder. Og det er en selvfølgelighet at du har tilgang til de beste løsningene, slik at tjenester leveres i henhold til gjeldene kvalitetsstyring og krav. 

Hva kan stillingen som statsautorisert regnskapsfører tilby deg? 

Vi legger vekt på din faglige vekst og utvikling. Hos oss vil du få gode kollegaer som er oppdatert på det faglige. Vi tilbyr fleksibilitet med både kontor- og hjemmekontor, og har du ønske om å videreutvikle deg med kurs o.a. er det muligheter for det. Vårt arbeidsmiljø er fordelt på tre kontorer, Berg, Vega og Terråk, vi legger vekt på et godt samarbeide og tilpasser kontorsted som passer for våre ansatte.

Vi ønsker oss en ny medarbeider på kontoret på Vega, men vil du ikke bo /jobbe der har vi plass både i Bindal på Berg. Vi jobber sammen som et lag for å sikre at det er rom for dele kunnskap og sikre et godt arbeidsmiljø. Vi har også gode lønn- og pensjonsbetingelser 

Arbeidsoppgaver som statsautorisert regnskapsfører: 
 • Ansvar for regnskapsføringen og rådgivning for våre kunder  

 • Oppdragsansvar 

 • Delta i utviklingen av gode arbeidsprosesser og bidra til kontinuerlig forbedring av tjenestene  

 • Delta på lagmøter hvor vi diskuterer fag og bidrar til bærekraftig vekst for våre kunder 

For å lykkes har du trolig følgende egenskaper og kompetanse: 
 • Praktisk forståelse og interesse for regnskap og økonomifaget  

 • Du ser på deg selv som en proaktiv medspiller som ønsker å utvikle på både kollegaer og kunder 

 • Du tar et aktivt ansvar for egne arbeidsoppgaver  

 • Gjerne erfaring fra landbruksregnskap, men ikke et krav 

 • Gode kommunikasjonsegenskaper på norsk, muntlig og skiftelig  

Er du vår nye fagansvarlig på Lønn og HR?

Er du vår nye fagansvarlig på Lønn og HR?

Er du vår nye

fagansvarlig på Lønn og HR?

Har du spørsmål rundt denne spennende muligheten? Ta kontakt med vår samarbeidspartner Veksthuset Personal, Gry Matsen på telefon 950 55 784, eller e-post gry@veksthusetpersonal.no. Alle søkere behandles konfidensielt 😊

Om Vekstra Regnskap Gudbrandsdal

Vekstra Regnskap Gudbrandsdal er et av de største fagmiljøene innen regnskap, med avdelinger på Vinstra og Fåvang. Totalt er vi 35 ansatte som deler en felles visjon om å ivareta og utvikle lokalt næringsliv. Vi er organisert i lag, hvor fellesskap og kunnskapsdeling står i fokus.

Med en sentral posisjon i Gudbrandsdalen, har vi opparbeidet oss en solid ekspertise og tillit i markedet innen landbruks- og forretningsregnskap. Vi er en attraktiv samarbeidspartner for våre kunder og opplever en jevn kundetilstrømning.

Om rollen som fagansvarlig

Vi ser etter deg som har faglig kompetanse og noen års erfaring innen lønn og HR. I denne stillingen vil du jobbe tett med daglig leder og utvikle våre interne HR-prosesser. Du vil spille en viktig rolle for å ivareta våre ansatte og utvikle HR-tjenester ut til våre kunder.

Hva kan stillingen som fagansvarlig HR tilby deg?

Mulighet til å påvirke HR-arbeidet i en tidlig fase: Som en del av Vekstra Gudbrandsdal vil du ha muligheten til å forme og påvirke HR-praksisen fra grunnleggende nivå. Dette betyr at du kan være med på å definere retningen og strategiene for HR-arbeidet i selskapet i sine tidlige faser.

Prosjektansvar for innføring av gode HR-rutiner: Du vil få ansvaret for å lede og gjennomføre prosjekter som har som mål å etablere og implementere effektive og gode HR-rutiner. Dette innebærer å være en pådriver for endring og forbedring innen HR-området, og å sikre at rutinene støtter opp under selskapets overordnede mål og strategier.

Bli en betrodd fagansvarlig for ansatte og kunder: I denne rollen vil du få muligheten til å bli en anerkjent ekspert innenfor HR-feltet både internt blant kollegaer og eksternt blant kunder. Dette innebærer å bygge tillit gjennom kompetanse, pålitelighet og evne til å levere gode løsninger og råd innen HR.

Mulighet for å bli en synlig HR-ressurs i hele Gudbrandsdalen: Denne stillingen gir deg en unik mulighet til å bli en sentral og synlig HR-ressurs i hele Gudbrandsdalen-regionen. Gjennom ditt arbeid vil du kunne etablere sterke relasjoner og nettverk både internt og eksternt, og bidra til å styrke HR-fellesskapet i regionen.

Samlet sett vil denne stillingen kunne tilby deg en spennende mulighet til å utvikle deg selv både faglig og personlig, samtidig som du får muligheten til å være med å forme og påvirke HR-arbeidet i en organisasjon i vekst.

For å lykkes i rollen har du trolig følgende kompetanse:

 • Evne til å jobbe selvstendig og «tenke nytt»

 • Være en aktiv støttespiller for både kollegaer og kunder

 • God systemforståelse og erfaring innen lønn og/eller regnskap

 • Gode kommunikasjonsegenskaper på norsk, muntlig og skiftelig

Bli en del av et ledende fagmiljø innen regnskap og bidra til å forme fremtidens kvalitetsstandarder

Bli en del av et ledende fagmiljø innen regnskap og bidra til å forme fremtidens kvalitetsstandarder

Bli en del av et ledende fagmiljø innen regnskap og bidra til å forme fremtidens kvalitetsstandarder

Har du spørsmål rundt denne spennende muligheten? Ta kontakt med vår samarbeidspartner Veksthuset Personal, Gry Matsen på telefon 950 55 784, eller e-post gry@veksthusetpersonal.no. Alle søkere behandles konfidensielt 😊

Er du statsautorisert regnskapsfører som vurderer å flytte til rolige omgivelser, eller drømmer om å vende tilbake til dine røtter; her har du muligheten!

Om oss

Vekstra Regnskap Gudbrandsdal er et anerkjent regnskapsfirma med en sterk posisjon i Gudbrandsdalen, kjent for vår ekspertise innen primærnæring- og forretningsregnskap. Med avdelinger på Vinstra og Fåvang, og et team på 35 dedikerte ansatte, er vi stolte av å ivareta og utvikle lokalt næringsliv gjennom kunnskapsdeling og samarbeid.

Om rollen som kvalitetsansvarlig:

Vi søker nå en statsautorisert regnskapsfører med solid erfaring innen kvalitetsstyring til å bli vår nye kvalitetsansvarlige. I denne nøkkelrollen vil du samarbeide tett med ledelsen for å utvikle og vedlikeholde selskapets rutiner og kvalitetssikringssystemer, i henhold til gjeldende lovverk og bransjestandarder. Du vil fungere som selskapets faglige fyrtårn, ansvarlig for å informere og oppdatere våre medarbeidere om alle relevante standarder og praksiser.

Hva vi tilbyr:

 • Engasjerte og faglig oppdaterte kollegaer med fokus på primærnæring og forretning.

 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for hjemmekontor, men legger vekt på tilstedeværelse på kontoret

 • En allsidig og utviklende arbeidshverdag i et trygt og stabilt arbeidsmiljø.

 • Konkurransedyktige lønns- og pensjonsbetingelser.

Arbeidsoppgaver:

 • Overordnet ansvar for kvalitet og kvalitetssikringssystemer i selskapet.

 • Sikre at Vekstras systemer følges, og at rutinene bidrar til ensartethet og har høy standard.

 • Iverksette tiltak basert på avviksrapporter og sikre oppfølging.

 • Fungere som kontaktperson for kvalitetssikring i tett samarbeid med daglig leder og hovedkontoret.

For å fylle rollen som kvalitetsansvarlig, ser vi etter deg som har følgende kvalifikasjoner:
 • Statsautorisert regnskapsfører med dokumentert erfaring.

 • Inngående kunnskap om aktuelt lovverk, forskrifter, og interesse for regnskaps- og skattelovgivning.

 • Erfaring fra kvalitetssikring eller økonomiansvar.

 • Strukturert, nøyaktig, og robust gjennomføringsevne.

 • Evne til å håndtere flere oppgaver samtidig og møte utfordringer med løsningsorientert tilnærming.

 • Sterke kommunikasjonsevner på norsk, både muntlig og skriftlig.

 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.

Hvis du setter pris på fellesskap, natur og en avslappet livsstil, og ønsker en karriere hos Norges største franchise-kjede innen regnskap, ser vi frem til å høre fra deg.

Er du nysgjerrig på jobben og vurderer å flytte til regionen, da kan du lese mer om hvor flott det er å bo i Gudbrandsdalen her: https://gvegen.no/

Nærmer du deg slutten på økonomistudiene eller er nyutdannet innen regnskap?

Nærmer du deg slutten på økonomistudiene eller er nyutdannet innen regnskap?

Nærmer du deg slutten på økonomistudiene eller er nyutdannet innen regnskap?

Har du spørsmål rundt denne spennende muligheten? Ta kontakt med vår samarbeidspartner Veksthuset Personal, Gry Matsen på telefon 950 55 784, eller e-post gry@veksthusetpersonal.no. Alle søkere behandles konfidensielt 😊

Bor du i Gudbrandsdalen, vurderer å flytte til rolige omgivelser, eller drømmer om å vende tilbake til dine røtter, ønsker vi å høre fra deg!

Vekstra Regnskap Gudbrandsdal er et av de største fagmiljøene innen regnskap, med avdelinger på Vinstra og Fåvang. Totalt er vi 35 ansatte som deler en felles visjon om å ivareta og utvikle lokalt næringsliv. Vi er organisert i lag, hvor fellesskap og kunnskapsdeling står i fokus.

Med en sentral posisjon i Gudbrandsdalen, har vi opparbeidet oss en solid ekspertise og tillit i markedet innen landbruks- og forretningsregnskap. Vi er en attraktiv samarbeidspartner for våre kunder og opplever en jevn kundetilstrømning.

Om rollen som regnskapsfører

Som regnskapsfører hos oss får du en unik mulighet til å opparbeide deg innsikt i bedrifters økonomi og bidra til deres fremtidige vekst og utvikling. Din rolle vil være variert og engasjerende, med ansvarsområder som strekker seg fra tradisjonell regnskapsføring til å skape gode kundeopplevelser.

Nærmer du deg slutten på studiene eller er nyutdannet økonom? Da er det 5 gode grunner til at du bør bli regnskapsfører hos oss!

 • Som regnskapsfører får du innsikt og erfaring i økonomistyring hos en rekke ulike bedrifter. Regnskapsfører yrket er derfor en spennende døråpner deg som arbeidstakere.

 • Som regnskapsfører vil du bli en av de viktigste sparringspartnerne til daglig ledere i vårt lokalmiljø og du får dermed et unikt nettverk.

 • Bærekraft og kvalitet er på full fart inn i regnskapsbransjen og vi forventer at regnskapsførere vil bli en viktig støttespiller for næringslivet i årene som kommer.

 • Digitalt – selvsagt! Men som regnskapsfører vil du alltid samarbeide tett både kollegaer og kunder, og det er en selvfølge at du har tilgang til de beste løsningene.

 • Regnskapsførerfaget har eksistert i «alle år», så hos oss vil du ha en trygg jobb, men arbeidsdagen vil aldri bli kjedelig! Det er utrolig hva vi får av spørsmål fra våre kunde

Hva kan stilling som regnskapsføer tilby deg?

Hos oss vil du få gode kollegaer som er oppdatert på fag, både primærnæring og forretning. Videre vil du få muligheten til å tilegne deg erfaring innen landbruksregnskap, samt bli statsautorisert regnskapsfører. Vi legger stor vekt på tilstedeværelse på kontoret for å styrke samholdet, men hjemmekontor er også mulig.

Arbeidsstedet kan være enten på Fåvang eller Vinstra, og vi vil jobbe sammen for å finne den løsningen som passer best for deg.

Gode lønns- og pensjonsbetingelser

For å lykkes i rollen har du trolig følgende kompetanse:

 • Nysgjerrighet og interesse for regnskap og økonomifaget

 • Evne til å være en aktiv medspiller for både kollegaer og kunder, samt arbeide selvstendig

 • God digital forståelse

 • Gode kommunikasjonsegenskaper på norsk, muntlig og skiftelig

Vekstra og ØkoRåd slår seg sammen

Vekstra og ØkoRåd slår seg sammen

ØkoRåd-Vekstra

Vi har gleden av å informere om sammenslåingen av Vekstra og ØkoRåd! 

 

Etter sammenslåing er ØkoRåd Norges største franchise-kjede innen regnskaps- og rådgivning og vi er vi stolte av vårt håndverk: regnskap. Vi er nå en solid gjeng med dedikerte medarbeidere fordelt på over 40 kontorer, lokalisert på 72 steder i Norge.

ØkoRåd profil

Alle våre regnskapskontorer vil få ny profil i løpet av 2024. Epostadressene til de som har @vekstra.no, vil bli endret og vi vil få ny hjemmeside. Som dere kanskje vet er regnskapsførerne nå inne i sin mest travle periode, de lager årsoppgjør for kunder. Det er denne jobben som blir prioritert. Ny profil ute på regnskapskontorene vil komme etterhvert.

ØkoRåd’s verdier

Våre verdier står fast: Lokalt eierskap og styring, sammen med kompetente regnskapsførere som er nær og tilgjengelig for kundene. Hvert kontor i ØkoRåd er lokalt eid, noe som sikrer at vi kjenner ditt marked og dine behov. Dette er kjernen i hvordan vi jobber – med yrkesstolthet og en genuin interesse for tall og det de forteller.

Vår jobb er å sørge for at tallene ikke bare er korrekte, men at de gir mening og retning for din virksomhet. Vi strekker oss langt for å sikre at vår rådgivning bidrar til din lønnsomhet og verdiskapning, alltid med en grunnleggende respekt for myndighetenes krav.

I ØkoRåd er entusiasme og stå-på-vilje nøkkelord. Vi er her for å sikre at du lykkes med din virksomhet, hver dag. Vår visjon er klar: Vi skal bidra til økte resultater og bærekraftig verdiskapning for alle våre kunder. Og vårt løfte til deg? Å alltid være kompetente og hyggelige.

Velkommen til ØkoRåd – der vi med en personlig touch, tar lokale bedrifter og deres økonomi seriøst.

Har du lyst til å lese hele historien? Her kan du lese om hvordan det startet 😊 

Vik Rekneskap AS

Vik Rekneskap AS
Elvagata 20, 6893 Vik i Sogn, Norge
Direction

Avdeling Lærdal

Avdeling Lærdal
Øyraplassen 11, 6887 Lærdal, Norge
Direction

Avdeling Årdal

Avdeling Årdal
Storevegen 9, 6884 Øvre Årdal, Norge
Direction

Avdeling Sogndal

Avdeling Sogndal
Granden 23, 6856 Sogndal, Norge
Direction

Avdeling Vang

Avdeling Vang
Øyevegen 332, 2977 Øye, Norge
Direction

Ålesund

Ålesund
Langelandsvegen 1, 6010 Ålesund, Norge
Direction

Vik Rekneskap

Vik Rekneskap
Elvagata 20, 6893 Vik i Sogn, Norge
Direction

Ulsteinvik/Hareid

Ulsteinvik/Hareid
Brendehaugen 22, 6065 Ulsteinvik, Norge
Direction

Nordfjordeid

Nordfjordeid
Sjøgata 4, 6770 Nordfjordeid, Norge
Direction

Sandane

Sandane
Krånavegen 5, 6823 Sandane, Norge
Direction

Voss

Voss
Skulegata 11A, 5700 Voss, Norge
Direction

Øystese

Øystese
Sjusetevegen 27, 5610 Øystese, Norge
Direction

Ulvik

Ulvik
Storøyni 10, 5730 Ulvik, Norge
Direction

Hornindal

Hornindal
Sanden 33, 6763 Hornindal, Norge
Direction

Fjord Regnskap

Fjord Regnskap
Grandegata 48, 6210 Sylte, Norge
Direction

Bergstadens Regnskapskontor AS

Bergstadens Regnskapskontor AS
Tollef Bredals vei 2a, 7374 Røros, Norge
Direction

Vekstra Vuku og omegn

Vekstra Vuku og omegn
Karlgardsvegen 108, 7660 Vuku, Norge
Direction

Vekstra Trondheim AS

Vekstra Trondheim AS
Leangenvegen 7, 7044 Trondheim, Norge
Direction

Berg Vekstra

Berg Vekstra
Gamle Berg 4, 8920 Sømna, Norge
Direction

Vega

Vega
Åsveien 14, 8980 Vega, Norge
Direction

Terråk

Terråk
Oldervikveien 4, 7980 Terråk, Norge
Direction

Vekstra Bamble

Vekstra Bamble
Krabberødveien 8, 3960 Stathelle, Norge
Direction

Vekstra Bamble

Vekstra Bamble
Meikjærveien 2, 3967 Stathelle, Norge
Direction

Vekstra Nordre Vestfold

Vekstra Nordre Vestfold
Vesthøyveien 19, 3080 Holmestrand, Norge
Direction

Vekstra Nordre Vestfold

Vekstra Nordre Vestfold
Revåveien 45, 3070 Sande i Vestfold, Norge
Direction

Vekstra Tinn

Vekstra Tinn
Sam Eydes gate 93, 3660 Rjukan, Norge
Direction

Online Regnskap

Online Regnskap
Einerveien 10, 3229 Sandefjord, Norge
Direction

Vekstra Evje og Bygland

Vekstra Evje og Bygland
Nils Heglands veg 41, 4735 Evje, Norge
Direction

Vekstra Evje og Bygland

Vekstra Evje og Bygland
4745 Bygland, Norge
Direction

Vekstra Sør

Vekstra Sør
Stadionveien 21, 4632 Kristiansand, Norge
Direction

Vekstra Sør

Vekstra Sør
Songdalsvegen 111, 4645 Nodeland, Norge
Direction

Vekstra Sør

Vekstra Sør
Vennesla, Norge
Direction

Hadeland Regnskap

Hadeland Regnskap
Smiegata 1, 2750 Gran, Norge
Direction

Hedemarken Regnskap

Hedemarken Regnskap
Skolegata 17, 2335 Stange, Norge
Direction

Hedemarken Regnskap

Hedemarken Regnskap
Ridabu, Norge
Direction

Hedemarken Regnskap

Hedemarken Regnskap
Grønnegata 11, 2317 Hamar, Norge
Direction

Regnskap Innlandet

Regnskap Innlandet
Industrigata 50, 2619 Lillehammer, Norge
Direction

Regnskap Innlandet

Regnskap Innlandet
Vestringsvegen 2, 2653 Vestre Gausdal, Norge
Direction

Solør Regnskap

Solør Regnskap
Kaffegata 69, 2270 Flisa, Norge
Direction

Solør Regnskap

Solør Regnskap
Solørvegen 1037, 2260 Kirkenær, Norge
Direction

Vekstra Engerdal

Vekstra Engerdal
Grubbveien 1, 2443 Drevsjø, Norge
Direction

Vekstra Engerdal

Vekstra Engerdal
Bergevegen 2, 2420 Trysil, Norge
Direction

Vekstra Nord-Øst

Vekstra Nord-Øst
2560 Alvdal, Norge
Direction

Vekstra Nord-Øst

Vekstra Nord-Øst
Folldals Verk, Norge
Direction

Vekstra Nord-Øst

Vekstra Nord-Øst
Tolga, Norge
Direction

Vekstra Nord-Øst

Vekstra Nord-Øst
Meierigata 3, 2500 Tynset, Norge
Direction

Vekstra Nord-Øst

Vekstra Nord-Øst
Hanestadveien 1, 2485 Rendalen, Norge
Direction

Vekstra Os Regnskap

Vekstra Os Regnskap
Søstergata 9, 2550 Os i Østerdalen, Norge
Direction

Vekstra PeTo AS

Vekstra PeTo AS
Brugata 20, 2450 Rena, Norge
Direction

Vekstra Hov og Gjøvik

Vekstra Hov og Gjøvik
Sentrumsvegen 3, 2860 Hov, Norge
Direction

Vekstra Hov og Gjøvik

Vekstra Hov og Gjøvik
Nedre Torvgate 18, 2815 Gjøvik, Norge
Direction

Vekstra Regnskap Elverum

Vekstra Regnskap Elverum
Kirkevegen 58, 2413 Elverum, Norge
Direction

Vekstra Regnskap Gudbrandsdal

Vekstra Regnskap Gudbrandsdal
Strandgata 33, 2640 Vinstra, Norge
Direction

Vekstra Regnskap Gudbrandsdal

Vekstra Regnskap Gudbrandsdal
Stasjonsvegen 1, 2634 Fåvang, Norge
Direction

Vekstra Ringsaker

Vekstra Ringsaker
Stolvstadvegen 9, 2360 Rudshøgda, Norge
Direction

Exakt Regnskap AS

Exakt Regnskap AS
Tjønnvollvegen, 4700 Moseidmoen, Norge
Direction

ØkoRåd Evenskjer

ØkoRåd Evenskjer
Stigninga 8, 9440 Evenskjer, Norge
Direction

ØkoRåd Hadsel

ØkoRåd Hadsel
Markedsgata 21, 8450 Stokmarknes, Norge
Direction

ØkoRåd Helgeland

ØkoRåd Helgeland
Herøyholmen, Norge
Direction

ØkoRåd Leknes

ØkoRåd Leknes
Granliveien 23A, 8370 Leknes, Norge
Direction

ØkoRåd Lofoten

ØkoRåd Lofoten
Hellandsgata 65, 8312 Henningsvær, Norge
Direction

ØkoRåd Lødingen

ØkoRåd Lødingen
Televegen 3, 8410 Lødingen, Norge
Direction

ØkoRåd Narvik

ØkoRåd Narvik
Skistua 4, 8515 Narvik, Norge
Direction

ØkoRåd NordSalten

ØkoRåd NordSalten
Einvollen 3, 8283 Myklebostad, Norge
Direction

ØkoRåd Salten

ØkoRåd Salten
Sjøgata 5, 8006 Bodø, Norge
Direction

ØkoRåd Øksnes

ØkoRåd Øksnes
Storgata 52d, 8430 Myre, Norge
Direction
Vekstra Os Regnskap søker Regnskapsfører

Vekstra Os Regnskap søker Regnskapsfører

Vekstra Os Regnskap søker Regnskapsfører

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med Christen Gullikstad  på telefon 909 55 551 eller e-post christen.gullikstad@vekstra.no 
Søknadsfrist er snarest så ikke vent med å søke. Vi vurderer søknader fortløpende 😊

Vekstra Os Regnskap søker etter en ny kollega med bakgrunn innen regnskap/økonomi

Bor du i Nord-Østerdalen/Rørostraktene, vurderer du å flytte til landlige omgivelser, eller er du fra distriktet og vurderer å flytte tilbake til hjemlige trakter? Ta en titt her for å lese mer om regionen

Å jobbe som regnskapsfører

Vi ser etter deg som ønsker å se framover, bort fra tradisjonelle bilagsføringen, og over til mer moderne regnskapskapsrådgivning. Som regnskapsfører spiller du en viktig rolle som støtte og samarbeidspartner for et vidt spekter av kunder, fra primærnæringer til lokale bedrifter. Ved å være tett på kundene og gi veiledning, bidrar du til vekst og utvikling i det lokale næringslivet.

Selv om tall er viktig, er økonomi mye mer enn bare tall. Regnskap og økonomifaget er praktisk og krever at du løfter blikket, er nysgjerrig og tør å stille spørsmål. Det er ikke alltid klare svar, og dedt er det som gjør jobben vår så interessant.

Vekstra Os Regnskap tilbyr

 • Gode kollegaer som er oppdatert på fag, primærnæring og forretning
 • Hos oss får du en allsidig arbeidshverdag, som gir deg mulighet til å utvikle deg, samtidig som at du har en trygg og stabil arbeidsplass.
 • Vi tilbyr fleksibel arbeidstid, men vi legger vekt på tilstedeværelse på kontoret for å styrke samholdet. Hjemmekontor er også mulig ved behov
 • Gode lønns og pensjonsbetingelser

Som en del av ØkoRåd-Vekstra kjeden tror vi på at menneskemøter kommer til å være viktig også i fremtiden. Vi kommer ikke til å bli sentralisert eller automatisert. Vi er der hvor folk tør å satse, også utenfor de store byene! 

Kvalifikasjoner for å jobbe med regnskap
 • Har erfaring med regnskap, men det er ikke et krav
 • Gjerne autorisasjon eller muligheter for å bli det.
 • Interesse for regnskap og økonomifaget og ser mulighetene i en meningsfylt jobb
 • Liker å utvikle deg sammen med gode kollegaer
 • Har gode IT-kunnskaper og erfaring med andre type systemer
 • Ønsker å utvikle og bo i et lokalmiljø hvor vi bryr oss om hverandre og våre kunder

Dersom du er nysgjerrig på jobben, men ikke bor i området. Her kan du lese om 10 gode grunner til hvorfor vi elsker å bo i Nord-Østerdalen. I lenken kan du lese at en sambygding uttaler «Alt er så lettvint i Os. Skal jeg til flyplassen, ta toget, på fisketur, konsert, fjelltur, foreldremøte, treningssenter eller besøke venner, er det alltid enkelt. For alt er maks 15 minutter unna!»