ØkoRåd – Vekstra blir største franchisekjede i Norge

Den nye sammenslåingen ØkoRåd – Vekstra blir Norges største franchisekjede innen regnskap, foran Saga KL og Accountor. Nå skal franchise-modellen brukes til å sikre lokalt eierskap i den pågående restruktureringen i regnskapsbransjen.

Regnskapsbransjen er i en rivende utvikling som drives frem av nye muligheter innen teknologi. ØkoRåd og Vekstra har samme eierstruktur gjennom et franchise-konsept. Det betyr lokalt eierskap, lokal styring og nærhet til kundene og eget marked. Dette er og skal være kjedenes DNA, sier administrerende direktør Geir-Arne Mathisen i ØkoRåd Gruppen AS.

Vekstra og Økoråd inngår et samarbeid som skal komme ansatte og kunder til gode

Vekstra og ØkoRåd går nå sammen for å levere gode regnskap- og rådgivningstjenester til kunder over hele landet. Fagteamene i Økoråd og Vekstra har bred kompetanse på ulike bransjer innen SMB markedet, i tillegg har Økoråd spesialkompetanse på fiskeri og Vekstra har spesialkompetanse innen landbruk. Med bakgrunn i vår spesialkompetanse, ser vi at vårt samarbeid rundt primærnæring vil komme våre kunder til gode. Begge kjedene har vektlagt nærhet til kunder ved at vi er til stede i lokalsamfunn, en tilstedeværelse vi skal opprettholde og forsterke. Sammen vil vi ha fokus på kortreist rådgivning.  

Vekstra og Økoråd inngår samarbeid

Regnskap som basis for nye tjenester

Kjennskap til bedrifters regnskap, resulterer i at man kan veilede virksomheter rundt drift, strategi, og utvikling. Bærekraft er et annet område hvor mye man kan finne innsikt i regnskapet, spesielt rundt utslipp og ressursbruk. Vi ser at mange nå ønsker å tilby bedrifter tjenester innen bærekraft og bedriftsrådgivning, dette er tjenester regnskapsbransjen best kan levere. 

Mange har spådd regnskaps-kontorenes død og at teknologi vil erstatte regnskapsføreren. Vår erfaring er at aldri har regnskapskontoret og regnskapsrådgiverens rolle vært mer sentral og relevant. Vi behandler ikke lengre bare historiske tall, men dagsaktuelle tall. Denne utvikling har resultert i at regnskapet nå utgjør et godt styringsverktøy for kunder: Tallene er nå ferskvare og gjør regnskapet til et verktøy for å se trender og til å ta riktige beslutninger.  

Sammen skal Økoråd og Vekstra levere sterkere, smartere og bedre tjenester til kundene.

For å etterkomme behov i markedet går nå ØkoRåd og Vekstra sammen i et nyetablert selskap ØkoRåd – Vekstra AS fra 1.1.2023. Vi skal samle ressurser for å forsterke leveranser og tilbud til eksisterende og nye kunder.  Vi skal jobbe sterkere, smartere og bedre.  Kjeden blir nå landsdekkende med mer enn 40 kontorer. 

Det er riktig at teknologien driver frem utviklingen.  I regnskapsbransjen bidrar teknologisk utvikling til å automatisere en del funksjoner og rutinearbeid.  Imidlertid øker kompleksiteten i næringslivet og samfunnet ellers, som igjen fører til nye krav. Vi ser at våre kunder nå må rapportere på nye områder innenfor blant annet bærekraft, et fagområde som er helt nytt og som det kan være vanskelig å orientere seg i.  

Dokumenterbare data rundt bedrifters utslipp og ressursbruk finnes i regnskapet. Vekstra og Økoråd skal i fellesskap øke regnskapsføreres kompetanse, slik at vi skal kunne levere spisskompetanse og tjenester inne bærekraft til våre kunder.  

Regnskapsføreren har fått en sentral rolle i å, på vegne av myndighetene, føre kontroll med den enkelte virksomhet, herunder hvitvasking, GDPR, og åpenhetsloven.  Bærekrafts rapportering og grønn omstilling må til for at bedriftene skal kunne møte fremtiden.  Ingen er nærmere til å bistå bedriftene enn regnskaps-rådgiveren. 

7 + 1 =