Bærekraftig eller sirkulær forretningsmodell

mai 5, 2019

Vekstra er med i Norges første sirkulære regnskapsklynge. Klyngen skal løse konkrete problemstillinger knyttet til regnskap, skatt og avgift i omstillingen til sirkulær økonomi.
Vi søker kunder som ønsker å bidra inn i denne klyngen. Er du interessert i å legge om driften din til en mer bærekraftig eller sirkulær modell, eller har du allerede lagt om? Vi er interessert i å komme i kontakt med deg. 
Ta kontakt med Karin Austeng på ka@vekstra.no
skisserer 7 grunner til at norsk landbruk kan vise vei i sirkulærøkonomien.
Regnskapsfører har en nøkkelrolle når kundene skal omstille sine virksomheter til sirkulære forretningsmodeller. Nye forretningsmodeller påvirker bokføringen og økonomistyringen, og medfører ofte behov for nye finansieringsløsninger.
Nedenfor finner du de 7 punktene Landbruk.no skisserer og som kan gi deg ideer til hva du kan gjøre, eller kanskje du innser at du allerede tenker sirkulært.
 
1. Produksjon med evighetsperspektiv
Tenk sirkulært fra start og lag produkter slik at de lett kan gjenvinnes eller gjenbrukes. Norge har nulltoleranse for sykdommer som salmonella og MRSA. God dyrehelse gir gode muligheter til å finne nye bruksområder for norske restråstoff. At Norge er fri for salmonella er utgangspunktet for at Nortura kan lage plaster av norsk egg. Les mer her
 
2. Digital teknologi sikrer sporbarhet gjennom verdikjeden
For å ha kontroll på råvarer og restråstoff må vi også ha kontroll på deres reise gjennom verdikjeden. En mer detaljert sporing vil kunne bidra til å redusere svinn og dårlige matvarer.
Dagens teknologiske verktøy og rivende utvikling legger til rette for en utvidet og helhetlig forståelse av bedriftenes og verdikjedenes økonomistrømmer.
 
Regnskap Norge sier at det er i dette mulighetsbildet verdien av regnskapsførernes kompetanse blir tydelig – som innovatør og strategisk rådgiver for næringslivet. Styrken til regnskapsføreren ligger i å samle, strukturere og rapportere data. Denne informasjonen kan måle ressurser og ressursflyt med ulik kvalitet og verdi. Økonomiregnskapet vil kunne suppleres av et materialflytregnskap idet vi går over til en økonomi som er mer opptatt av ressursproduktivitet. Regnskapsføreren er den naturlige «bokfører» og oversetter av alle disse dataene.
 
3. Oppretthold og bevar det som allerede er, fremfor å kaste
For å forbedre ressursutnyttelsen må vi også sørge for å reparere, bevare og oppgradere ressurser. Norilia har samarbeidet med farmasimiljøene ved Universitetet i Oslo for å finne ut hvilke råstoffer som kan være interessant i farmasi. Et råstoff som farmasøytene var spesielt interesserte i er kollagen fra norske husdyr. Les mer her
 
4. Revurder forretningsmodellen og tenk nytt rundt verdiskaping
Din regnskapsfører kan bidrar til vekst og lønnsomhet ved å gi råd om økonomistyring og finansieringsløsninger i sirkulære forretningsmodeller. «Business as a service» har blitt et slagord for mange som driver med forretningsutvikling. Det handler om å tenke på det man selger som en tjeneste, fremfor for et produkt.TINE Kukraft, der husdyrmøkk brukes som drivstoff til melkebilen, er et eksempel på hvordan TINE har tenkt annerledes rundt sin forretningsmodell. Les mer her Tise er et annet eksempel. De har laget en app for gjenbruk av klær. Les mer om forretningsmodellen til Tise her
 
5. Bruk avfall som en ressurs
Årlig produserer norsk landbruk 415 000 tonn med restråstoff etter matproduksjon. I dag benyttes mye av restråstoffet til dyrefôr. I Nofirmas rapport, «Kartlegging av restråstoff fra jordbruket, gis det noen eksempler på hvordan restråstoffet kan brukes til bedre betalte produkter. De beskriver produktet «Grønt kjøtt», utviklet av matprodusenten Jæder Ådne Espeland AS, hvor utsorterte grønnsaker blandes inn i kjøttprodukter. Les rapporten her Balder Brygg sitt avfall blir en ressurs for bønder. Les mer om Balder Brygg her
 
6. Prioriter fornybare ressurser fremfor fossile ressurser
Overgangen fra fossile råvarer til fornybare råvarer er en viktig del av sirkulærøkonomien. Landbrukets fundament er biologiske ressurser. Å nyttiggjøre seg disse i større grad vil bli stadig viktigere fremover. Nordic Garden har gått sammen med Innherred Renovasjon og Ecopro for å utvikle torvfrie produkter av norske resirkulerte råvarer. Den nye jordfabrikken er lokalisert i Verdal og produksjonen er allerede i gang. Les mer om prosjektet her
 
7. Gå sammen for å skape nye verdier
Det siste elementet som dras frem av Circle Economy handler om å jobbe sammen gjennom verdikjeden. Samvirke som foretaksform er spesielt godt rigget for dette. I et samvirke er medlemmene og brukerne av virksomheten og virksomheten styres av brukerne. Les mer om samvirke her
Samarbeid med din regnskapsfører kan og være nyttig for å skape nye verdier.

Få med deg siste nytt!

Din økonomipartner