Berg Vekstra SA – samhandling bidrar til bærekraftig vekst

des 9, 2019

Berg Vekstra SA er et regnskapskontor som gjennom samhandling med sine kunder bidrar til bærekraftig vekst i regionen.

Berg Vekstra SA ønsker å få bedrifter til å samhandle slik at de kan dra nytte av hverandres kompetanse, utstyr med mer. Berg Vekstra SA får et helhetsbilde ved å føre en bedrifts regnskap og kan gi rådgivning rundt investeringsøkonomi og utnytelse av den kompetansen din bedrift innehar, dette for å fremme bærekraftig vekst i regionen. 

Berg Vekstra ser at kunder ofte får råd som kan være bra på kort sikt, men som ikke er like bra på lang sikt. Berg Vekstra SA ønsker å bidra langsiktig og se fremover sammen med kunden. Eksempelvis; det er ikke nødvendigvis lønnsomt å ta høye avskrivninger for å redusere skatt eller bedre likviditeten. Tanken på pensjon, rett til sykepenger eller foreldrepenger er viktig sider mange ikke tenker på. Berg Vekstra SA vurderer dette, og gir råd ut fra et helhetlig perspektiv hos den enkelte kunde.

Helgelandskysten har mange unge bønder og det har vært en enorm vekst i produksjonen i regionene. Berg Vekstra SA fører regnskapet til mange av disse, og kan bidra til lønnsom vekst basert på det helhetsbildet de får ved å føre regnskapet. De som fører landbruksregnskap er selv bønder, og den totale kompetansen til disse regnskapsførerne er unik. Berg Vekstra SA har derfor en enestående mulighet til å se løsninger hos de fleste.

Berg Vekstra SA har fått rykte på seg til å være en god samarbeidspartner for regionens veterinærer. Etter å ha ført regnskapet til et par veterinærer, kom det henvendelser fra andre, både nær og fjern. Disse kom da de hadde hørt at Berg Vekstra SA var gode til å føre regnskapene, og at kundene fikk nyttige råd rundt drift og forretningsutvikling. 

Historien til Berg Vekstra SA

I 1977 ble Berg Regnskapslag AL etablert for å betjene momsutfordringer til bønder i Brønnøysund og omegn. Merverdiavgiften ble innført 1. januar 1970. Avgiftsplikten omfattet i prinsippet alle slags varer, og det ble mer komplisert å få oppgjøret til å bli riktig. I 2009 gikk selskapet inn i Vekstrakjeden og byttet navn til Berg Vekstra SA. Selskapet er et samvirke, det vil si at det er eid av kundene

Tora Frilstad overtok som daglig leder i 2004 og hennes fokus har vært på utvikling. Selskapet har vokst fra 6 til 20 ansatte siden 2004. Tora vil ikke ta æren for veksten alene, hun presiserer at alle drar lasset sammen. Veksten har hovedsakelig kommet gjennom lønnsarbeid og forretningsregnskap, noe som har resultert i at Berg Vekstra er ikke lenger kun fører landbruksregnskap.

Berg Vekstra sitt motto er at gjennom samhandling med kunden ønsker de å bidra til bærekraftig vekst i regionen.

Få med deg siste nytt!

Din økonomipartner