Betalingar til sjølvstendig næringsdrivande

jan 26, 2022

Alle næringsdrivande som har kjøpt tenester frå sjølvstendig næringsdrivande utan fast forretningsstad i rekneskapsåret skal levere opplysningar om dette i skjema RF-1321.  

Frist for innrapportering er 15.februar.  

Eksempel på fast forretningsstad: 

  • Kontor med lønna personale 
  • Kontorklynge  
  • Heimekontor (må være innreda særskilt for denne virksomheten) 
  • Kontor med faste opningstider 
  • Ein fast plass som er offentleg kjent som fast forretningsstad for offentlegheita 

Ta kontakt med din rekneskapsførar dersom dette gjelder deg!  

Få med deg siste nytt!

Din økonomipartner