Det er deilig å være regnskapsfører i Danmark

Vi kan ikke lenger bruke uttrykket «en rød tråd», for nå har det blitt «en grønn tråd». Vekstrasamling for alle ansatte handler om faglig påfyll og sosialt samvær. Årets samling ga faglig påfyll om grønn utvikling, i tillegg til at ansatte fikk ha det hyggelig i lag.

Hvert femte år har ansatte i Vekstra blitt invitert på Vekstrasamling i utlandet. I år fyller Vekstra 20 år og det var igjen tid for utenlandstur. Det var tydelig enighet om at vi i år skulle ha en tur hvor vi hadde fokus på vårt CO2-utslipp. Vi valgte derfor å reise med ferge til København, istedenfor å ta med alle ansatte på en flyreise. Ved ankomst København dro alle videre på ekskursjoner, og valg av transportmiddel var selvfølgelig elbuss.

Kari Nordskogen Volden, daglig leder hos Vekstra Nord-Øst sa at turen hadde hatt en gjennomgående rød tråd, men som vi nå må kalle en grønn tråd. Fra faglig påfyll til maten vi spiste; bærekraft sto i sentrum. Det er gøy å kunne arrangere en samling, som og skal være en gave til hardtarbeidende regnskapsførere, og som har fokus på at vi ikke skal øke utslipp.

Det er deilig å være regnskapsfører i Danmark; ferge istedenfor fly
Det er deilig å være regnskapsfører i Danmark, Rabarbragården økologisk landbruk

Tema på alle ekskursjonene var bærekraft. En gruppe dro på tur til Carlsbergbyen hvor de fikk en tur i Carlsbergs ølbrygging gjennom tidene, samtidig som de fikk se hvordan bydelen har lagt opp til at vann ved store regnskyll ikke skal ødelegge bebyggelsen. En gruppe reiste til Helsingør hvor vi fikk innblikk i hvordan byen vektlegger sirkulærøkonomi og sosialøkonomi. Turen ble avsluttet med et foredrag på rådhuset. Helsingør har redusert sitt fotavtrykk de siste 14 årene og vi fikk innblikk i hva de har gjort og hva de tenker å gjøre fremover, sett i forhold til redusert utslipp av klimagasser. 

Den siste gruppen reiste til Rabarbragården hvor de fikk innblikk i økologisk gårdsdrift. Rabarbragårdens virksomhet er innenfor 4 hektar og de arbeider etter målet om å være selvforsynt med for til landbrukets dyr, og med råvarer til restaurantens kjøkken og landhandelens utsalg. Alle hadde en fin dag med faglig påfyll og nydelig vær.

Det er deilig å være regnskapsfører i Danmark; foredrag om bærekraft i Helsingør Rådhus
Det er deilig å være regnskapsfører i Danmark, bærekraft i Carlsbergbyen

Vi må takke DFDS for trygg reise, tur retur København, GoGreen for hyggelige ekskursjoner med faglig godt innhold og Hotel Admiral for en deilig hotellopplevelse og fantastisk festmiddag. Vi må og takke Regnskap Norge for faglig påfyll gjennom kurset Bærekraftsrapportering og sirkulærøkonomi som Hans Christian Ellefsen og Sara Wilsgaard tok oss igjennom. Martine Aas Dale fortjener en takk for grundig gjennomgang av temaet «Oppdragsansvarliges rolle og ansvar». Solveig Bugge Sveri og Ole Erik fra Stiftelsen Norsk Mat, tok oss igjennom KSL, kvalitetssikring i landbruket, og gav oss ny innsikt, noe vi er takknemlige for.