Endring av skatter og avgifter

apr 6, 2020

Ta kontakt om du har spørsmål

Epost: vekstra@vekstra.no
Tlf: 930 99 630

Betaling av formuesskatt kan utsettes

Som en midlertidig ordning, med bakgrunn i koronakrisen, kan betaling av formuesskatt på virksomhetens formue for inntektsåret 2020 utsettes. Ordningen gjelder personlige skattytere som eier regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat for inntektsåret 2020. Skattyter kan søke om ett års utsatt innbetaling av formuesskatten for inntektsåret 2020 når den forfaller til betaling i 2021.

Midlertidig tilbakeføring av selskapsunderskudd mot tidligere års overskudd

Som følge av koronautbruddet foreslår regjeringen at bedrifter kan tilbakeføre underskudd virksomheten har i 2020, mot beskattet overskudd i 2019 og 2018. Vilkåret for fradragsrett vil knytte seg til overskudd (positiv alminnelig inntekt) fra de to foregående inntektsårene. Det stilles dermed ikke som vilkår at det faktisk er betalt skatt for disse årene. Grunnlaget for fradrag kan ikke overstige samlet positiv alminnelig inntekt for inntektsårene 2018 og 2019. Les Regnskap Norges artikkel her

Endring av lav mva-sats

Lav mva-sats gjelder hovedsakelig innenfor reiseliv, overnatting og persontransport og kulturområdet. Stortinget vedtok tirsdag 31. mars å senke lav mva sats til 6%. Det ligger an til at virkning gjelder fremover i tid, og næringsdrivende må så fort som mulig fakturere med 6% istedenfor 12%.

Tvangsmulkt stoppes midlertidig og frist for betaling av mva-oppgaven utsettes

Fristen for innbetaling av merverdiavgift for 1. termin 14. april er utsatt til 10. juni. Det er ikke nødvendig å søke om utsatt frist. Om du har betalt før frist og ønsker å få denne tilbake, kan du søke om dette her

Tvangsmulkt skal ikke benyttes ved for sen levering av skattemelding. I lys av koronavirus-situasjonen stopper Skatteetaten bruk av tvangsmulkt for skattemeldingen for næringsdrivende og selskaper og for MVA-oppgaver med frist til og med 10. juni.

Få med deg siste nytt!

Din økonomipartner