Endring i statens satser for diettgodtgjørelse

apr 28, 2022

Det har kommet til enighet om nye satser i statens reiseavtale med virkning fra 1 januar 2022. Det er ingen endring i de skattefrie satsene for 2022. 

 

Satser for reiser innenlands: 

Reiser i Norge: 

2021 

2022 

Reiser over 12 timer med overnatting (døgnsats) 

Kr 801 

Kr 825 

Reiser fom 6 timer tom 12 timer 

Kr 315 

Kr 324 

Reiser over 12 timer uten overnatting (dagreiser) 

Kr 585 

Kr 603 

 

Satser for reiser utenlands: 

Reiser i utlandet: 

2021 

2022 

Reiser fom 12 timer, med eller uten overnatting 

Full sats for vedkommende land 

Full sats for vedkommende land 

Reiser fom 6 timer og inntil 12 timer (dagreiser) 

50% av full sats 

50% av full sats 

Nytt for 2022: Måltidsfradrag er som tidligere 20% for frokost, 30% for lunsj og 50% for middag. Fradraget skal imidlertid regnes av den aktuelle satsen og ikke av døgnsats som tidligere.  

Før en reise gjennomføres, skal det vurderes om reisen er nødvendig ut fra klimahensyn. Reisen skal gjøres på mest mulig miljøvennlig måte så lenge det er effektiv og forsvarlig. Ved bruk av egen bil skal samkjøring vurderes.  

Få med deg siste nytt!

Din økonomipartner