FaktureringOm en skal starte for seg selv, er det flere ting å tenke på. Hva slags selskapsform skal jeg velge? Hvordan skal jeg få betalt for et oppdrag? Hva er mest fordelaktig? Vi har prøvd å lage en enkel oversikt over de tingene man bør tenke på.

Når man for første gang står på egne bein og skal prøve å leve av noe man brenner for, er det lurt å ta kontakt med en regnskapsfører for å få klarhet i de økonomiske konsekvensene. Hva er forskjellen på enkeltpersonforetak og frilans?

Lønn eller betaling?
Hovedforskjellen mellom enkeltpersonforetak og frilans er at man som eier av en næringsvirksomhet står fullt ansvarlig for virksomheten og får dermed ikke lønn på samme måte som en arbeidstaker. Ved frilans er man ikke ansatt fast i en bedrift, men kan ha flere oppdragsgivere hvor frilanseren mottar lønn som oppdragsgiveren trekker skatt på og betaler arbeidsgiveravgift for til staten. Frilanser defineres av Skatteetaten som «en ikke-ansatt arbeidstaker». Frilanser defineres også her av Folketrygdlovens § 1-9 «Med frilanser menes i denne loven enhver som utfører arbeid eller oppdrag utenfor tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse, men uten å være selvstendig næringsdrivende».

Man kan fint ha flere oppdragsgivere både som ENK og frilanser, eneste forskjellen er som sagt måten en blir betalt for i utført arbeid – som lønn for frilanser, og som betaling for en tjeneste til ENK.

Når man har oversteget 50.000 kr i inntekt, så må man som ENK levere næringsoppgave og er momspliktig på inntekt. I ENK er det også bare overskuddet som skal skattes av, derav 11,4 % i trygdeavgift og 27% av den alminnelige inntekten. Denne finner man ved å trekke fra eventuelle kostnader og utgifter som må kunne dokumenteres. Man trekker forskuddsskatt fire ganger i året. Som frilanser gjelder her helt samme regler som en personlig skattepliktig arbeidstaker, og ikke slikt som i et ENK.

Må betale skatt på forskudd
For å kreve betaling i ENK må en sende faktura for oppdrag som er utført. Det finnes i dag flere web-baserte løsninger som sendregning.no eller conta-faktura.no, som også sørger for lagring av bilag for bokføringshensyn. Som frilanser, derimot, får en utbetalt lønn av oppdragsgiver for gitt periode/oppdrag.

Frilanser har noe bedre rettigheter med sykepenger enn eier av enkeltpersonforetak, men fortsatt dårligere enn en vanlig arbeidstaker. Frilanser får ikke sykepenger før ordinær sykeperiode overtas av NAV, altså etter dag 16. Drivere av enkeltmannsforetak får kun 65 prosent av sykepengegrunnlaget av NAV, hvor en frilanser får 100 prosent. Frilansere har ikke samme rettigheter heller i forhold til arbeidsmiljøloven og har dermed ikke krav på yrkesskadetrygd eller yrkesskadeforsikring. Begge selskapsformer har heller ikke krav på feriepenger, da dette ansvaret faller på en selv som næringsvirksomhet.

Frilans fordelaktig i mange tilfeller
Det ser ut til at det er flere fordeler ved å være frilanser, da en har flere rettigheter og enklere formaliteter å forholde seg til – selv om man må som frilanser også ha orden på regnskapet. Synonymt med å være ENK og frilanser er at en må ha klare kontrakter ved oppdrag og sørge for å ordne seg ved ulykkesforsikring, pensjon- og sykeforsikring.

Kilder:

Altinn

Enkeltmannsforetak.no

Skatteetaten – Starte bedrift

Skatteetaten – Enkeltpersonsforetak

Skattetetaten – Frilans

Skatteetaten – Arbeidstaker eller næringsdrivende?