Våren nærmer seg med stormskritt. Er du forberedt?

mar 5, 2019

Gudbrand Tingelstad jobber på Vekstra-kontoret Hadeland Regnskap AS og har god kjennskap til landbruk. Han er opptatt av at det nå er viktig for bonden å gjøre de nødvendige forberedelser for våren, da den nærmer seg med stormskritt.
På spørsmål om hva som er viktig å gjøre før våren er her, sier Gudbrand at tiden nå er inne for å lage en gjødselplan, og det samme gjelder innkjøp av såfrø og gjødsel. Det er viktig å få bestilt i tide før teleløsning setter begrensninger på inntransport.
 
Videre nevner Gudbrand at det er fint å kunne bruke lysere dager framover for en grundig gjennomgang av maskiner og utstyr, og å få utført nødvendig vedlikehold i god tid før forventet våronnstart. Der gjødselplanen viser at det er behov for kalking, kan det være aktuelt å vurdere å få kjørt ut kalk på snøen så lenge det er tele, og det ikke er fare for avrenning med snøsmelting.
 
I tillegg til den praktiske forberedelsen til våren, er det også tid for avslutning av regnskapet for året vi har lagt bak oss. Her er det nå (for de som ikke allerede har gjort det) tid for å levere siste opplysninger og nødvendige årsoppgaver slik at ajourføring av regnskapet kan ferdigstilles i god tid før MVA-fristen 10. april.
 
Mens det ennå er litt rolig og fortsatt påfyll av snø, kan det også være tid for å vurdere om eget regnskap bør gjøres helt digitalt med automatisk registering i regnskapssystemet og attestering og betaling fra MinSide. Da slipper du å logge på nettbanken og taste konto, beløp og lange KID-nr. Her er det betydelige tidsbesparelser å hente for bonden særlig i hektiske perioder som våronna er. Samtidig gir det mulighet for et mye mere ajour regnskap med løpende oversikt og utvikling.
 
Gudbrand gir et siste viktig råd og sier at en viktig forberedelse til den trivelige, men hektiske våronna, er å forberede kroppen til lange dager på traktor’n. Han oppfordrer til å bruke flotte dager framover i skisporet, eller andre turer i naturen der man blir litt svette på ryggen og får brukt hele kroppen! Om du bruker et Vekstrakontor til å føre regnskapet har du anledning til dette:
 
Vekstra kan bidra med å få laget gjødselplan og beregne kalkingsbehov, vurdere utskiftingstidspunkt på maskiner opp mot forventet vedlikeholdskostnader, legge til rette og bistå med å gjøre regnskapet digitalt og da hverdagen lettere.
 
Jobben med å forberede kroppen fysisk rustet til våronna må hver enkelt gjøre selv.

Få med deg siste nytt!

Din økonomipartner