Informasjon om krisepakker og andre endringer

jun 9, 2020

Brev fra a-ordningen datert 30 mai 2020

Skatteetaten har sendt ut brev angående feil i a-meldingen vedrørende permitterte arbeidstakere. Brevet er ved en feil også sendt til selskap som ikke har permitterte, eller som allerede har innrapportert korrekt i a-meldingen. Har du mottatt brev fra Skatteetaten, bør det sjekkes opp, men det krever ingen handling med mindre opplysningene i Aa-registeret er feil.

Ny tjeneste fra NAV ang. Aa-registeret

Arbeidsgivere kan nå enkelt sjekke hva som er registrert i Aa-registeret. Tjenesten ligger på https://arbeidsgiver.nav.no/min-side-arbeidsgiver/. Informasjonen ligger under «Arbeidsforhold». Daglig leder og styreleder skal ha tilgang til denne informasjonen. Med tanke på mulig feilsendt brev fra Skatteetaten, bør informasjon som ligger i Aa-registeret sjekkes opp slik at det som ligger der er oppdatert og korrekt.

Statens satser for diett for 2020 er omsider klare

De nye satsene finner du her for innenlands, og her for utenlands.

Det er ingen endring i de skattefrie satsene for 2020. Det er heller ingen endring i statens satser for kilometergodtgjørelse som også i 2020 er på kr 4,03 (hvorav kr 3,50 er skattefritt).

Lønnskompensasjon for permitterte arbeidstakere

Ordningen som skal kompensere for dag 3 – 20 i permitteringsordningen er forventet å være klar i løpet av første halvdel i juni, men det kan bli forsinkelser. Ansvaret for søknaden om lønnskompensasjon er lagt til arbeidsgiver. Det er pr. i dag ikke klarlagt hvilke opplysninger som må oppgis. Vi avventer ytterligere informasjon.

Utsettelser og øvrige endringer

Det ser ikke ut til at det vil bli gitt en generell utsettelse av betalingsfristen for 2. termin mva. Det kan imidlertid søkes om betalingsutsettelse. Som sikkert flere har fått med seg, forfaller både 1 og 2 termin mva den 10 juni. I og med at dette er en måned hvor flere også utbetaler feriepenger, kan dette bli en krevende måned likviditetsmessig. Ta kontakt med oss og/ eller banken om dette skulle være tilfelle for din bedrift.

Arbeidsgiveravgiften reduseres med 4% i tredje termin. Ordinært forfall vil være 15 juli og det er pr nå ikke gitt en generell utsettelse av denne fristen. Vi avventer dog en avklaring. Om 2. termin ikke allerede er innbetalt, forfaller den 17 august. Det blir ikke gitt utsettelse på innbetaling av forskuddstrekk for noen av terminene.

Det ligger inne en del forslag til nye kompensasjonsordninger og andre tiltak når samfunnet etter hvert åpnes opp igjen. Vi venter med å sende ytterligere informasjon til de ulike ordningene er vedtatt.

Hamar Regnskapsforum

Org.nr. 946 533 130

Grønnegata 11, 2317 Hamar
Telefon: 62 54 36 20

Epost: hrforum@vekstra.no
Kontaktperson: Marit Hagen