Samarbeidsavtale med
Eskil Rønningsbakken

Eskil Rønningsbakken har inngått avtale med Vekstra om å være kjedens nye ansikt utad.  

Da vi i Vekstra besluttet å lage ny profil begynte vi å se oss om etter et nytt uttrykk. Valget falt på Eskil Rønningsbakken med bakgrunn i at vårt budskap om balanse i regnskapet sammenfaller med Eskil sin profesjon; balanse. Eskil vokste opp i en familie med tradisjon for å skape egne arbeidsplasser. Gründere utgjør kjernen av Vekstra sine kunder, så Eskils bakgrunn sammenfaller godt med Vekstra sin virksomhet.

Eskil er profesjonell balansekunstner, et yrke han har utøvd i over 20 år. Han dro hjemmefra som 17-åring for å følge en drøm og har siden det levd av drømmen. Profesjonen har resulter i at Eskil har reist verden rundt og han uttaler at han helt klart har planer om flere høyaktive år. For Eskil handler kunst og innovasjon om noe langt mer enn å ri på skyer; han har hendene godt plantet på jorda.

 

Eskil kom i kontakt med Vekstra da behovet for en regnskapsfører meldte seg. Etter at han flyttet permanent tilbake til Norge og startet et AS ønsket han å bruke mest mulig tid til egen profesjon og la andre ta seg av profesjonen regnskap. Eskil forteller at han først prøvde ut en annen regnskapsfører, men opplevde at denne var kostbare og utførte jobben på en noe gammeldags måte. Etter et møte med Hamar Regnskapsforum, et kontor i Vekstra, ble valg av regnskapsfører enkelt; Hamar Regnskapsforum virket både nytenkende og løsningsorientert. «At Hamar Regnskapsforum har fokus på balanse i tillegg til å føre regnskapet mitt digitalt, er ingen ulempe».  «Ved siden av å bli møtt med positivitet og gode løsninger, var det godt å finne mennesker som fysisk befinner seg innenfor den kommunen jeg nå er bosatt». Nærhet til kunden er viktig for Vekstra.

På kontoret til Hamar Regnskapsforum så han en plakat der det sto «Vekstra – balanse i regnskapet», et budskap likt hans tankelinjer. Eskil foreslo derfor å bidra med mer visuell fremstilling.  

Vekstra og Eskil har derfor startet et samarbeid. Eskil uttaler «Jeg tenker langsiktig og jobber ut fra noen solide grunnverdier, der jeg ønsker samarbeid over tid og tenker at samarbeidet med Vekstra kan bli både fruktbart og langvarig».

Med Eskil på lag ønsker Vekstra å visualisere balanserte regnskap, her med daglig leder i Hamar Regnskapsforum Marit Korsgård Hagen 

Vi hjelper deg
med regnskap

Din økonomipartner