Kompensasjons- og støtteordninger i forbindelse med koronatiltak

jan 26, 2022

Kompensasjonsordninga november og desember 2021

Den nasjonale kompensasjonsordninga for næringslivet vil bli forlenga med perioden november til desember. Viktige forutsetningar er:  

 • Krav til omsetningsfall (samanlikna med 2019) blir redusert til 30%.  
 • Maksimalt samla utbetaling frå mars 2020 er auka til kr. 120 mill.  
 • Tilbakebetaling ved utbytte for dei selskapa som mottar støtte. Dette vil gjelde ut 2023. 
 • Frå og med november 2021 vil ikkje selskap som går med samla overskot for 2021 få støtte. Her kan det også bli krav om tilbakebetaling. 
 • Det skal søkast månadsvis, og bekreftast av revisor eller autorisert rekneskapsførar. 
 • Søknadsportalen vil opna i slutten av januar

  Støtte til tapt varelager

  Bedrifter som er direkte råka av smitteverntiltak (f.eks skjenkestopp) kan få dekka inntil 100% av varer som går ut på dato.  

  Slik reglane er no skal varer som blir gjeve vekk verdsettast til omsetningsverdi, og dermed skal det bereknast skatt og mva.

  Det er krav om omsetningsfall på 30%.  

  Oversikt over øvrige gjeldende og kommende kompensasjons- og støtteordninger 

  • Inntektssikringsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere er foreslått forlenget ut februar 2022. Søknadsfrist innen utgangen av måneden etter måneden det søkes for. Siste frist for desember 2021 vil være 31. januar 2022. 
  • Lønnsstøtteordningen: Midlertidig ordning for desember 2021 og januar/ februar 2022. Åpner for søknader ca 10. februar. 
  • Ordninger for kultur og frivillighet. Ulike ordninger som er foreslått utvidet i 2022. 
  • Messer og arrangementer: støtteordning foreslått utvidet til ut juni 2022.   

  Regionalforvaltning.no er en portal for ulike lokale støtteordninger. Sjekk om det er noe som kan gjelde din bedrift på hjemmesiden til regionalforvaltning. Vær oppmerksom på kort frist på enkelte av ordningene.  

  Få med deg siste nytt!

  Din økonomipartner