Vekstra Hardanger og Voss As søkjer Dagleg leiar Noverande dagleg leiar ynskjer å trappe ned og me søkjer etter ny. Du vil få ansvar for å leia og vidareutvikla 3 kontor saman med dyktige kollegaer. I ein bransje som er i endring, søkjer me etter ein person som kan...

read more