Kildeskatteordning eller ordinær skatt?

mai 5, 2019

Mange bønder benytter utenlandsk arbeidskraft i sommerhalvåret. Du som arbeidsgiver bør veilede arbeidstaker i ulike spørsmål, blant annet skatteordninger. Skatteprosenten i kildeskatteordningen er flat, mens ordinær skatt er progressiv. Det kan derfor være vanskelig å vite hvilken løsning arbeidstaker bør velge. 
 
Det kan være lurt å spørre regnskapsfører om råd.
Den nye kildeskatteordningen som ble innført fra 2019 for utenlandske arbeidstakere, kan medføre skatteskjerpelse. Kildeskatteordningen går i korthet ut på at arbeidsinntekt beskattes med en flat sats på 25 %. Arbeidstakeren kan ikke kreve noe fradrag, og han/hun slipper å levere skattemelding og å vente på skatteoppgjør.
Norges Bondelag har gått ut med en artikkel hvor de sier
«Vår klare oppfordring er å bistå arbeidstakerne med å velge ordinær beskatning» og «har arbeidstakeren en årsinntekt opp til kr 463 200, det vil si en bruttomånedsinntekt opp til kr 38 600, vil det lønne seg å beskattes etter ordinære skatteregler.» Les hele artikkelen her
 
Eli Svebakk-Johansen fra Vekstra Nordre Vestfold SA mener dette ikke er helt korrekt og har meldt ifra til Bondelaget. Grensen på 463 200 kr som Bondelaget har satt for hvor ordinær beskatning er bedre enn kildeskatt, gjelder om vedkommende jobber 12 måneder i landet.
 
Dersom en utenlandsk arbeidstaker arbeider 6 måneder i Norge, er skjæringspunktet hvor ordinær beskatning er bedre enn kildeskatt mye lavere, nærmere 230 000 kr. Jobber arbeidstaker mindre enn 6 måneder, er summen enda lavere. En forutsetning er at arbeidstaker ikke har andre fradrag utover minstefradraget. Har en andre fradrag kan det lønne seg å ta ordinær skatteordning uavhengig av inntektens størrelse. Det bør derfor gjøres en vurdering av hver enkelt arbeidstaker.
 
Det er viktig å huske på at om arbeidstaker er i kildeskatteordningen, kan de endre til ordinær skatteordning helt frem til april året etter inntektsåret. Velger arbeidstaker ordinær beskatning kan de ikke bytte tilbake til kildeskatteordning.
 
Det er mye å ta hensyn til og det vil derfor være lurt at arbeidsgiver og arbeidstaker tenker seg om før en går ut av kildeskatteordningen. Vi bistår gjerne med spørsmål rundt dette.

Få med deg siste nytt!

Din økonomipartner