Søknad om koronastøtte krever bekreftelse fra autorisert regnskapsfører eller revisor

Vekstra koronastøtte med bekreftelse fra autorisert regnskapsfører

Kompensasjonsordning for 2020 krever at søknaden skal bekreftes av autorisert regnskapsfører eller revisor, om kompensasjonen overskrider 15 000 kr. Et av kravene er at de som har mottatt et eller flere tilskudd over 15 000 kr, skal legge frem bekreftelse fra autorisert regnskapsfører eller revisor. Den første kompensasjonsordningen ga bedrifter mulighet til å søke selv, men har i etterkant fått tillagt et krav om bekreftelse fra autorisert regnskapsfører eller revisor.

Regnskap Norge har registrert at det er 2377 bedrifter i Norge som ikke har sendt med bekreftelse fra autorisert regnskapsfører eller revisor ved søknad om kompensasjon.

Om du har søkt om kompensasjon, må en bekreftelse fra autorisert regnskapsfører eller revisor sendes inn før utløpsfrist som per nå ser ut til å være oktober 2021.

Autoriserte regnskapsførere i Vekstra hjelper deg, men da må du be om denne hjelpen selv. Din regnskapsfører får ikke beskjed om du har søkt. Om Altinn har sendt ut purringer i forbindelse med søknader, vil ikke regnskapsfører automatisk ha tilgang til denne informasjon. Dere som kunder må selv hente bistand fra regnskapsfører. Regnskap Norge har lagt ut en artikkel om dette som du kan lese her

Her finner du informasjon om hvordan du skal forberede din søknad om kompensasjon.