Det er ventet at ordningen blir vedtatt av Kongen i statsråd i dag, 17 april. I tillegg må ordningen godkjennes av ESA, forhåpentligvis vil det skje relativt kjapt. Dette betyr at det ikke er mulig å søke om kostnadskompensasjon før forskriften har trått i kraft.

Vi benytter tiden til å få enda bedre oversikt over ordningen slik at vi kan bistå dere på best mulig måte når portalen endelig åpner. Her er lenke til søknadsportalen: https://kompensasjonsordning.no/

Det er det enkelte selskap som må søke. Vi kan bistå med dette arbeidet etter avtale. Uavhengig av hvem som legger inn tallene i søknadsportalen, må tallene i etterkant verifiseres enten av autorisert regnskapsfører eller revisor. I de tilfellene vi bistår med søknadsprosessen, vil denne kontrollen kunne gjøres samtidig. Vi har satt en fastpris på kr 2.000,- pr søknad. Det må søkes på nytt for hver måned.

Denne ordningen skal treffe bredt, og det vil derfor være en ordning som ikke vil treffe alle selskaper i Norge. Om ditt selskap faller utenfor akkurat denne ordningen, kan det være andre ordninger som kan treffe bedre. Det kommer endringer og avklaringer fortløpende nå, og vi følger opp og vurderer fortløpende hvilke kunder som kan ha nytte av de ulike ordningene. Det vil komme justeringer i de allerede vedtatte ordningene samt at det er varslet at ytterligere ordninger vurderes.

Vi vil fortsette å sende hyppige oppdateringer i denne perioden, men ta gjerne kontakt hvis det er forhold som dere ønsker å diskutere.