Låne- og garantiordninger

apr 6, 2020

Hvis du har spørsmål kan du ta kontakt med oss

Epost: vekstra@vekstra.no
Tlf: 930 99 630

Forskrift til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter ble vedtatt 27. mars

 

Loven om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter trådte i kraft 27. mars. Bankene kan nå innvilge lån under ordningen, der staten garanterer for 90 prosent av lånebeløpet. Nærmere regler for bruk av ordningen er fastsatt i forskrift av Finansdepartementet.

Loven gjelder for de virksomhetene som har behov for finansiering, de som er rammet av yrkesforbud, de som har fall i omsetning eller har stans av produksjon, som følge av koronapandemien.

Vekstra kan hjelper deg å få oversikt over din virksomhetens økonomiske situasjon, og å identifisere nødvendige tiltak for å sikre tilstrekkelig likviditet

Lovens kapittel 2 skisserer hvem som kan få lån. For å kvalifisere for å kunne søke kriselån for små og mellomstore bedrifter, må visse kriterier være oppfylt:

  • sysselsetter færre enn 250 personer, og
  • har en årsomsetning som ikke overstiger 50 millioner euro, eller
  • har en samlet balanse som ikke overstiger 43 millioner euro

Ved beregning av beløpsgrensene skal den gjennomsnittlige valutakursen i 2019 legges til grunn, det vil si 9,8511 kroner per euro. Du kan lese mer her

Få med deg siste nytt!

Din økonomipartner