Målsetting full ressursutnyttelse på Fjetre gård

jun 22, 2018

Astrid Marie Sinnerud driver Fjetre gård. Bærekraftig drift og god ressursutnytting er viktig for eieren av gården. For å kunne utnytte tiden på best mulig måte har hun forpaktet bort all dyrket mark. For Astrid Marie var det viktig at den som forpaktet jorden måtte drive med matproduksjon. 
 
Selv utdannet Astrid Marie seg som kokk, en utdannelse gjort med interesse for utnyttelse av ressurser og som nå har kommer gården til gode

Stabburet har blitt gjort om til Put’n In Bar, og gårdens bygningsmasse benyttes til konferanser og overnatting for  mindre grupper. 
Astrid Marie lager all maten til gjestene, og 
om mulig benyttes egenprodusert eller lokalprodusert mat. 
 

Samarbeid med naboer er viktig i den daglige driften.

Astrid Maries foreldre investerte i et bioenergianlegg hvor avfallskorn og treflis brennes og utnyttes. Forbrenningen består av 40 % korn og 60 % treflis, hovedsakelig avfall som produseres på Fjetre gårds eiendom, eller i nærliggende områder.
 
Bildet viser Fjetre gård sitt bioenergianlegg


Gjenbruk er et annet viktig stikkord for eieren av Fjetre gård.  Har familien behov for ett nytt bord er låven første sted som  sjekkes, deretter går turen til naboer. Samarbeid er viktig, det er ikke lenger slik at hver bonde sitter på hver sin tue,  samarbeid for å utnytte ressurser maksimalt er viktig. Bordene på Put’n In Bar er laget av gårdens gamle dører og  benkene kommer fra et nærliggende nedlagt menighetshus 

Hedemarken Regnskap AS er et autorisert regnskapsførerselskap Astrid Marie benytter til å føre regnskapet på Fjetre gård. Astrid Marie er takknemlig for at hun kan dra nytte av den kompetansen som ligger bak rådgivningen hun mottar fra regnskapsfører, en kompetanse regnskapsfører har tilegnet seg ved at hun fører regnskap for flere gårder og ved at hun selv er gårdeier. Hun ser det som en selvfølge at regnskapsfører gir andre råd basert på hva som skjer på Fjetre gård.

 

Få med deg siste nytt!

Din økonomipartner