Økonomiservice AS søkjer etter Rekneskapsførar/-rådgjevar

Me søkjer etter rekneskapsførar/-rådgjevar i Økonomiservice. Me søkjer etter deg som har bakgrunn frå rekneskap, økonomi eller liknande. Økonomiservice har kontor i Sogndal, Lærdal, Leikanger, Årdal og dekkar soleis heile Indre Sogn. Riktig kandidat ynskjer å vidareutvikle selskapet som ein viktig støttespelar for næringslivet i regionen.

Bransjen og selskapet er i ei spanande utvikling med fokus på nye digitale løysingar og tenester der kundane og dei ulike næringane sine behov er i endring. Me ynskjer å gjere kvardagen enklare for kundane våre gjennom å levere effektive tenester av høg kvalitet, slik at verdiskapinga blir høgare. Med utgangspunkt i dette er selskapet ein totalleverandør av økonomi- og rådgjevingstenester.

ME KAN TILBY:

 • Stor grad av fleksibilitet
 • Utfordrande, spanande og varierte arbeidsoppgåver
 • Deltaking i eit sterkt fagmiljø med moglegheit til utvikling både fagleg og på andre områder
 • Eit uformelt og godt arbeidsmiljø
 • Løn etter avtale, samt gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Kontorstad etter avtale

KVALIFIKASJONAR/EIGENSKAPAR:

 • Minimum 2 års erfaring med arbeid innan økonomiområdet. Me vil også vurdere kandidatar med mindre erfaring som innehar gode kvalifikasjonar elles
 • Bachelor eller mastergrad innan økonomi, rekneskap og/eller revisjon eller anna relevant utdanning
 • Autorisasjon som rekneskapsførar er ønskeleg, men ikkje noko krav
 • Trivast med kundekontakt og er flink til å bygge gode og langvarige relasjonar
 • Endringsvillig, løysingsorientert, framtidsretta og evne og vilje til å ta ansvar
 • Evnar å strukturere og effektivisere tenesteleveransen
 • Er omgjengeleg, positiv og har gode samarbeidsevner
 • Gode IT-kunnskapar og systemforståing

UTVALDE AKTUELLE ARBEIDSOPPGÅVER:

 • Ansvar for eiga kundeportefølje innan anna næring og/eller landbruk
 • Bidra til vidareutvikling av tenesteleveransane og kompetansebygging internt
 • Tilby økonomisk rådgjeving innan ulike områder som gir meirverdi for kundane
 • Årsrekneskap og skattepapir
 • Rekneskap, budsjettering og rapportering
Om Økonomiservice AS:
 • Autorisert rekneskapsførarselskap som blant anna leverar tenester innan rekneskap, løn, skatt, økonomisk rådgjeving og leiarsupport
 • Me er i dag 30 medarbeidarar fordelt på dei ulike kontora
 • I 2019 hadde me 30-års jubileum og gjekk inn som partnar i Vekstrakjeda

SAMAN SKAPAR ME VERDI – gjennom å vere Tett PåLøysingsorienterteFramtidsretta

Dersom du er interessert i meir informasjon om stillinga, ta gjerne kontakt med Jostein Bugjerde på telefon 918 62 464 eller Hege Holmen Frækaland på telefon 990 99 311

Søk nå!

 

 

 • Max. file size: 300 MB.
 • Max. file size: 300 MB.
 • Dra og slipp filer her, eller
  Max. file size: 300 MB.