Økonomiservice AS søkjer autorisert rekneskapsførar innan landbruksrekneskap

100 % stilling som autorisert rekneskapsførar innan landbruksrekneskap

Me søkjer etter autorisert rekneskapsførar innan landbruksrekneskap, og ser etter deg som har bakgrunn frå rekneskap, økonomi eller liknande. Økonomiservice har kontor i Sogndal, Lærdal, Leikanger, Årdal og dekkar soleis heile Indre Sogn. Riktig kandidat ynskjer å vidareutvikle selskapet som ein viktig støttespelar for næringslivet i regionen.

Bransjen og selskapet er i ei spanande utvikling med nye teknologiske løysingar og tenester fordi kundane sine behov er i endring. Eit motto me har er å gjere kvardagen enklare for kundane våre, og derfor ynskjer med å levere effektive tenester av høg kvalitet. Med utgangspunkt i dette, er selskapet ein totalleverandør av økonomi- og rådgjevingstenester.

 

Me kan tilby:

 • Stor grad av fleksibilitet
 • Utfordrande, spanande og varierte arbeidsoppgåver
 • Deltaking i eit sterkt fagmiljø med moglegheit til utvikling både fagleg og på andre områder
 • Eit uformelt og godt arbeidsmiljø
 • Løn etter avtale, samt gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Kontorstad etter avtale

 

Kvalifikasjonar/eigenskapar:

 • Autorisert rekneskapsførar med god kjennskap til landbruksrekneskap
 • Trivast med kundekontakt og er flink til å bygge gode og langvarige relasjonar
 • Endringsvillig, løysingsorientert, framtidsretta og evne og vilje til å ta ansvar
 • Evnar å strukturere og effektivisere tenesteleveransen
 • Er omgjengeleg, positiv og har gode samarbeidsevner
 • Gode IT-kunnskapar og systemforståing

 

Utvalde aktuelle arbeidsoppgåver:
 • Oppdragsansvar for eiga kundeportefølje
 • Bidra til vidareutvikling av tenesteleveransane og kompetansebygging internt
 • Tilby økonomisk rådgjeving innan ulike områder som gir meirverdi for kundane
 • Arbeid med både manuelle og elektroniske rekneskap
 • Rekneskapsføring, rapportering og årsoppgjer

 

Om oss:
 • Autorisert rekneskapsførarselskap som blant anna leverar tenester innan rekneskap, løn, skatt, økonomisk rådgjeving og leiarsupport
 • Me er i dag 30 medarbeidarar fordelt på dei ulike kontora
 • I 2019 hadde me 30-års jubileum og gjekk inn som partnar i Vekstrakjeda (https://vekstra.no/)

SAMAN SKAPAR ME VERDI – gjennom å vere Tett På – Løysingsorienterte – Framtidsretta

Les meir om Økonomiservice AS her

Sja stillinga på Finn her

 

Dersom du er interessert i meir informasjon om stillinga, ta gjerne kontakt med:
Solgun Haugen (leiar Team Landbruk) telefon 40 42 10 76
eller
Catherine Stigen Bøen (dagleg leiar) telefon 48 16 71 22.

Søknadsfrist 12.12.2022. Bruk skjema under til å sende inn din søknad  😊
 • Max. file size: 300 MB.
 • Max. file size: 300 MB.
 • Dra og slipp filer her, eller
  Max. file size: 300 MB.