Vekstra Regnskap Elverum AS

Om Vekstra Regnskap Elverum AS

– et veletablert autorisert regnskapsførerselskap med lang erfaring innen landbruks- og næringsregnskap. Kontoret begynte som et regnskapslag i skog- og jordbruksnæring tidlig på 50 tallet. I dag er Vekstra Regnskap Elverum AS et aksjeselskap som eies 70% av de ansatte og 30% av kunder. Selskapet har 12 ansatte, tilsvarende 11 årsverk, og tilbyr regnskaps- og økonomitjenester til primærnæringen og øvrig næringsliv. Av de ansatte er 8 autoriserte regnskapsførere og selskapet har egen IKT-ansvarlig.

Vekstra Regnskap Elverum AS holder til i trivelige lokaler på Bryggeriet i Elverum og har fokus på omlegging fra tradisjonell regnskapsføring til digitalt regnskap. Duett er fortsatt hovedleverandør av regnskapssystem. I tillegg benyttes PowerOffice Go.

Det finnes ingen like selskaper, hverken i næringslivet eller i primærnæringen. Vi legger derfor stor vekt på samhandling med kunden for å finne gode løsninger. Vi fordeler oppgaver etter ønske fra kunden; ønsker disse å fakturere selv gjør de det og vi tar resten. Moderne verktøy muliggjør denne fordelingen.

Tjenester hos Vekstra Regnskap Elverum AS

Vekstra Regnskap Elverum AShar spesialkompetanse på landbruk, næringsregnskap, HR og lønn, samt økonomistyring. I tillegg har selskapet gode IKT kunnskaper og vektlegger bruk av digitale løsninger innen regnskap, økonomistyring og lønn. Selskapet legger vekt på å tilby økonomisk rådgivning for å bidra til lønnsom vekst og utvikling hos sine kunder. Vi har sett at ved digitalisering av regnskapet øker muligheten hos våre kunder til å følge økonomien mye tettere enn tidligere.

Vi ser at endringsbehovet er stort og vi ønsker å være til hjelp for kunden når de må gjøre endringer. Basert på tall vi produserer for kunden, tilbyr vi rådgivning ut over vanlig regnskapsføring; omdanning av selskap, nyetablering- og avvikling av selskap, eierskifte, budsjettering, og kontakt med bank ved behov. Vi har kunder som omsetter for over 500 millioner og vi har kunder som omsetter for noen hundre tusen. Vi har som målsetting å yte lik service ovenfor alle og har du behov for bistand rundt ditt regnskap eller økonomistyring, kan vi bidra.

Ser du etter en ny regnskapsfører – Økonomipartner – ta kontakt med oss på epost eller kom innom for en samtale. Vi betjener hele Norge.

Vi er din økonomipartner.