Pensjon fra første krone og andre endringer i pensjonsloven fra 2022

jan 26, 2022

Den 22 desember 2021 ble endringer i pensjonslovene i privat sektor vedtatt i Stortinget. Følgende er endret: 

 • Sparing til alderspensjon skal skje fra første krone og opp til 12 G i lønn. Bedrifter med sparing fra 1 G må endre spareplan. 
 • Minimum stillingsprosent for opptak i pensjonsavtalen fjernes.  
 • Nedre aldersgrense for opptak i pensjonsavtalen reduseres fra 20 til 13 år.  
 • Sesongarbeidere skal meldes inn. Tidligere unntaksregler er fjernet.  

  Det er overgangsregler frem til 30 juni 2022 for å få tilpasset pensjonsavtalen til de nye kravene. Det er ikke krav om at endring i avtalen skal få virkning for perioden mellom 1 januar 2022 og tidspunktet for endring.  

  Plikt til å etablere pensjonsordning etter loven er basert på antall ansatte og stillingsandel. Dette er som tidligere. Minimumskravene i ordningen er som følger:    

  • Ved 2 ansatte og minimum 75% stillingsandel for begge. Her telles eiere med.  
  • Ved 1 ansatt utover eiere med minimum 75% stillingsandel.  
  • Ved flere ansatte: til sammen 2 årsverk og minimum 20% stillingsandel pr ansatt. Her telles også eiere med.  

   Endringene medfører at flere ansatte omfattes av ordningen enn tidligere. Selskap som tidligere ikke oppfylte minimumskravene, må gjøre en ny vurdering sett i lys av endringene. Du kan lese mer om endringene på regjeringen sine sider

   Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med din regnskapsfører.  

   Få med deg siste nytt!

   Din økonomipartner