Telemark Opplevelser om Vekstra Tinn som regnskapsfører og rådgiver

okt 5, 2020

Jon og Tone Haukåssveen driver Telemark Opplevelser, en bedrift som tilbyr strikkhopp fra Vemorkbrua, fjellføring og guiding til grupper og enkeltpersoner, året igjennom.

Da Norge stengte ned i forbindelse med Covid-19, ble Telemark Opplevelser hardt rammet. Telemark Opplevelser har hovedsakelig turistergrupper som kunder, et marked som ble helt borte ved nedstengning av Norge.

Regnskapsførers rolle for Telemark Opplevelser

Telemark Opplevelser har benyttet Vekstra Tinn som regnskapsfører i en årrekke. De styrer etter hvor mye penger de har på bok, såkalt styring etter likviditetsprinsippet. Det betyr at de på mange måter styres ut fra vurderinger av utgifter/utbetalinger, mer enn av rene kostnadsvurderinger.

Å styre etter likviditetsprinsippet er ett av mange tips som regnskapsfører har gitt dem opp igjennom årene, og som de var takknemlige for da Norge stengte ned. Som et resultat av dette tipset, kunne de permittere seg da kundene forsvant i mars 2020. Permitteringsprosessen var et annet område Telemark Opplevelser fikk god hjelp med av regnskapsfører.

Telemark Opplevelser om veien videre

Telemark Opplevelser har hatt en bra sommer hvor de har opplevd 35 % økning i markedet for drop-in strikkhopp. Fjellføring for grupper har enda ikke tatt seg opp igjen, men de har hatt en økning i skoleklasser som ønsker fjellføring.

Jon forteller at han er glad for at de kom seg igjennom den tøffe perioden som kom da Norge måtte stenge ned, og at de ser frem til at markedet for fjellføring blir som tidligere. I mellomtiden må de bare fortsette og stå på og søke veiledning av regnskapsfører ved behov.

Få med deg siste nytt!

      Din økonomipartner