Gjør styrearbeidet sikrere og enklere med Orgbrain

Orgbrain inviterer deg til et gratis webinar hvor du kan bli kjent med Orgbrain som verktøy for styrearbeid.
Webinaret gjennomføres 24.3.2021 klokken 10.00-11.00

Webinarets innhold vill være:

  • Velkommen til webinar og nytt og spennende samarbeid – Trond Brenden, Daglig leder, Vekstra, og Jan Eigil Rydningen, CEO, Orgbrain
  • Styrets rolle, ansvar og saksbehandling. Hvilke faste årlige tiltak bør ligge i styrets årshjul og hvorfor det? Og kan styret jobbe digitalt? 
    Innlegg fra Kyrre W. Kielland og Vebjørn Søndersrød fra Advokatfirmaet Ræder
  • Hva er et digitalt styrerom og hvordan kan dette gjøre styrearbeidet enklere, sikrere og gi styremedlemmene bedre kontroll – Dag Asheim, gründer og CTO, Orgbrain
  • Oppsummering og veien videre – Jan Eigil Rydningen, CEO, Orgbrain og Trond Brenden, Daglig leder, Vekstra

Ønsker du å delta på webinaret kan du melde deg på her

Gjør styrearbeidet blir sikrere og enklere med Orgbrain

Orgbrain – Fremtidens styrerom er digitale

Å sitte som medlem i et styre er en ansvarsfull oppgave, et ansvar mange kanskje ikke er bevist. Hvis det viser seg at behandling av saker i et styre ikke er gjennomført i henhold til lover og regler, kan medlemmer bli stilt til personlig ansvar. Orgbrain kan bidra til t denne risikoen reduseres.

Orgbrain er et verktøy for styremøter og generalforsamlinger. Verktøyet gir det alt du trenger for å organisere og holde orden på arbeidet rund og med styrearbeid. Styrearbeidet blir sikrere og enklere.

En portal med alt styret trenger på et sted

Orgbrain er en portal som er tilpasset oppgavene et styre er ansvarlig for. På en enkel måte bidrar portalen til et bedre og mer profesjonelt styrearbeid.

Årets arbeid kan planlegges i et årshjul. Alle styremøter kan planlegges tidlig på året, med innkallelser. Verktøyet innehar et bibliotek med punkter for agenda, standardoppgaver for et styre. Møteagenda genererer et referat med standardiserte tekster. Dette kan være tidsbesparende med tanke på føring av protokoll i etterkant av møtet.

Hvis det viser seg at en sak ikke kan ferdigbehandles kan denne gjøres om til en oppfølgingssak og kommer automatisk med på neste styremøte.

Verktøyet har direkte kobling til ulike lovverk, noe som resulterer i at behandling av saker blir gjort i henhold til lovverket. Dette sikrer at styrearbeidet blir gjennomført på en sikker måte.

Orgbrain gir styret mulighet til å gjennomføre styremøter digitalt, noe vi har sett har vært nyttig gjennom det siste året. Alle relevante filer og dokumenter kan lastes opp og blir tilgjengelig for styredeltakerne. Stemmegiving og signering kan og utføres digitalt.

 

Digitale styremøter

Orgbrain gir styret mulighet til å gjennomføre styremøter digitalt, noe vi har sett har vært nyttig gjennom det siste året. Alle relevante filer og dokumenter kan lastes opp og blir tilgjengelig for styredeltakerne. Stemmegiving og signering kan og utføres digitalt.

Styreskolen – nettbasert kurs i styrearbeid

Innholdet i skolen gir brukerne en innføring i sentrale juridiske og praktiske forhold rundt styrearbeidet medlemmer av et styre bør kjenne til. Gjennomfører brukere en eksamen som er tilgjengelig i skolen, vil de motta et bevis på at de er sertifisert styremedlem gjennom Orgbrain.

Aksje-eierbok

Orgbrain inneholder en aksjeeierbok som gir full oversikt over hvem som er aksjonærer. Løsningen ivaretar forskjellige aksjeklasser slik at digital stemmegivning på generalforsamlinger blir håndtert korrekt.

Kontakt Vekstra

Velg kontor

1 + 8 =