Skatteregler for gaver til ansatt

Dec 9, 2019

Julegaver til ansatte er hyggelig, men det er en del ting du må vite. Gaver er sett på som naturalytelser; et goder som arbeidstakeren mottar i annet enn penger fra sin arbeidsgiver. Hovedregelen er at alle fordeler en arbeidstaker får er skattepliktig. Arbeidsgiver skal derfor ta med verdien av skattepliktige naturalytelser i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk når de melder inn lønn til den ansatte (Altinn).

I utgangspunktet skal alle gaver og naturalytelser som en arbeidstaker mottar i et arbeidsforhold, regnes som skattepliktig inntekt. Reglene gjelder både for gaver fra arbeidsgiver, og fra tredjeparter. Det finnes imidlertid enkelte unntak som det kan være verdt å vite om. Det kanskje mest praktiske er alminnelige gaver uten noen spesiell anledning, som for eksempel julegaver. 

Så lenge verdien av gaven ikke overstiger kr 2000 per ansatt, per år, utløses ikke skatteplikt. Gaven må gis som en generell ordning for å omfattes av skattefritaket. Det betyr at for eksempel julegave må gis til alle ansatte. Merk at skattefrie gaver ikke kan være kontanter. Gavekort kan gis så lenge de ikke kan veksles inn i penger (NHO).

Alternativt kan man gi en gaver til en frivillig organisasjon

Det er vedtatt å heve grensen for fradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner fra 40 000 kroner til 50 000 kroner. Endringen trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2019 (Regnskap Norge).

Få med deg siste nytt!

Din økonomipartner