Hedemarken Regnskap AS, et tradisjonsrikt regnskapskontor

Hedemarken Regnskaps AS er per i dag et av Hedemarkens største kontorer med sine 21 ansatte. De er lokalisert i Stange og på Blæstad. Selskapet er et autorisert regnskapsførerselskap og er medlem i Regnskap Norge.

Hedemarken Regnskaps AS startet som Stange Regnskap slag BA på 50-tallet. Tjenestene selskapet da leverte, var regnskapsføring for landbrukseiendommene i områdene Stange, Løten og Vang. Siden oppstart har selskapet vært igjennom flere fusjoner og utviklet seg til en solid aktør innen regnskap og rådgivning.

Hedemarken Regnskap AS var med å stifte Vekstra i 2003. En av grunntankene bak etableringen av Vekstra var at fellesskap gjør en sterkere. Dette er en verdi Hedemarken Regnskap AS bruker mot sine kunder og samarbeidspartnere. Daglig arbeider de ansatte i selskapet for å styrke sine kunder og relasjoner. Å utvikle lokalsamfunn er en viktig drivkraft i arbeidet som gjøres.

Hedemarken Regnskap AS har god kompetanse på eierskifte. Dette er et fagområde som må forvaltes med omhu da det er menneskers fremtid og historie som er involvert. Hedemarken Regnskap AS har skolerte rådgivere som kan bidra i prosesser med eierskifte

De fleste kunder ønsker at regnskapet utføres på regnskapsførers kontor, men noen kunder har et utvidet behov. Hedemarken Regnskap AS tilbyr kunder å komme ut i bedriftene for å føre regnskap hos kunder om det er ønskelig.

Med lange tradisjoner innen forretning- og landbruksregnskap, tilbyr Hedemarken Regnskap AS tjenester til primærnæringen og annen type næring, med tilhørende rådgivning. 10 av selskapets ansatte er autoriserte regnskapsførere.

Hedemarken Regnskap AS har god kompetanse på

  • Økonomistyring
  • Lønnskjøring
  • Skatte- og avgiftssaker
  • Selskapsdannelse
  • Eierskifte
  • Rådgivning/konsulentbistand med mer.

Med moderne teknologi tilbyr Hedemarken Regnskap AS fleksible løsninger, tilpasset den enkelte bedrift. I fellesskap med kundene bidrar Hedemarken Regnskap AS til vekst og lønnsom drift. 

Ta kontakt med oss på hedemarken@vekstra.no om dere ønsker å benytte dere av våre tjenester 

Få med deg siste nytt!

Din økonomipartner