Vekstra Hardanger og Voss AS har ledig stilling som Dagleg leiar

nov 20, 2020

Vekstra Hardanger og Voss As søkjer Dagleg leiar

Noverande dagleg leiar ynskjer å trappe ned og me søkjer etter ny. Du vil få ansvar for å leia og vidareutvikla 3 kontor saman med dyktige kollegaer. I ein bransje som er i endring, søkjer me etter ein person som kan omstilla seg, er fleksibel på arbeidsoppgåver, vane med tidsfristar, strukturert og flink til å motivere. Du likar å ta ansvar og trivst i eit uformelt arbeidsmiljø

 

Me søkjer ein person med høgskuleutdanning innan eit eller fleire av desse områda:

 • personalleiing
 • forretningsutvikling
 • organisasjonsleiing
 • økonomi
 • relevant erfaring kan kompensera for manglande høgskuleutdanning

Personlege eigenskapar:

 • resultatorientert, utadvent med gjennomføringsevne
 • evne til å leia og motivere kompetente medarbeidarar
 • god på kommunikasjon, relasjon og samarbeid
 • løysingsorientert

Me kan tilby:

 • utfordrande og varierte arbeidsoppgåver
 • godt arbeidsmiljø
 • løn etter avtale
 • kontorstad Øystese eller Voss
Hvis du har spørsmål om stillingen, ta kontakt med Torgrim Aalvik på
telefon 56 52 07 70. 
Søknad sendes per epost til torgrim.aalvik@vekstra.no innen 6. desember 2020

Stilling besatt

 

  Hvis du har spørsmål om stillingen ta kontakt med Torgrim Aalvik på telefon 56 52 07 70
   
  Søknad sendes per epost til torgrim.aalvik@vekstra.no innen 6. desember 2020

  Om Vekstra Hardanger og Voss AS

  Vekstra Hardanger og Voss As er eit autorisert rekneskapskontor med 24 tilsette. Kontoret har avdelingar i Øystese, Ulvik og Voss. Det er tidlegare rekneskapslag (samvirkeføretak) i dei respektive avdelingane som eig aksjane i Vekstra Hardanger og Voss As. Rekneskapskontoret har omlag  800 kundar, fordelt på primær og forretning innanfor mange bransjar. Vekstra Hardanger og Voss As er partnar og aksjonær i Vekstra AS, ei landsomfattande kjede av rekneskapskontor