Stilling ledig som Bedriftsrådgiver hos Vekstra Nord-Vest

nov 10, 2020

Vekstra Nord-Vest jobber etter visjonen «Vi skal skape vekst og verdi» og vi vil forsterke vårt fokus på å skape vekst og verdi for våre kundar gjennom å tilby fleire rådgjevingstenester, satse på videre digital utvikling og levere gode løysingar, nær relasjon til kundane og stabile tenester med høg kvalitet.

Vi ser nå etter ein medarbeider som kan være vårt flaggskip i denne satsinga. Du vil få anledning til å vidareutvikle tenester og kunderelasjonar basert på moderne teknologi med kunden i fokus. Ein del av arbeidet vil bestå i å omsette dei mogelegheitene den teknologiske utviklinga gir til produkt og tenester som vil bidra til verdi og vekst for våre kundar. Vi søkjer primært ein medarbeidar til vårt kontor i Ålesund, men for den rette kandidaten er vi også opne for at arbeidsstad kan vere Nordfjordeid eller Sandane.

Se stilling på Finn her

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvarleg for å auke digitaliseringsgraden i Vekstra Nord-Vest.
 • Vidareutvikle Vekstra Nord-Vest sin bruk av teknologi for å effektivisere produksjon, frigjere tid og utvikle nye tenester for å skape vekst og verdi for våre kundar.
 • Vere oppdatert på relevant teknologi for å utnytte de mogelegheitene som kjem for å utvikle nye og betre rådgjevingstenester.
 • Vere selskapet sin ledende medarbeidar innan digitalisering og teknologi og vere ein inspirator og veiledar for resten av selskapet.
 • Levere bedriftsrådgjeving til våre kundar med spesiell fokus på tenester til aksjeselskap
 • Vere med på å vidareutvikle Vekstra Nord-Vest sine rådgjevvingsteenester til aksjeselskap i samsvar med kjeden sin tenesteportefølje og retningslinjer
 • Vere selskapet sitt «fyrtårn» innan bedriftsrådgjeving og inspirere og veilede selskapet sine tilsette innanfor dette området.

 

Kvalifikasjonar/erfaring

 • Erfaring med og kunnskap om formelle krav til aksjeselskap og drift/økonomiske forhold i eit aksjeselskap.
 • God kjennskap til teknologiske løysingar i rekneskapsbransjen
 • God forretningsmessig forståing av teknologi og korleis teknologi kan brukast til å utvikle selskapet og framtidige tenester
 • Evne til å være ein god rådgjevar og skape vekst og verdi for våre kundar
 • Evne til å skape gode relasjonar
 • Høg gjennomføringsevne
 • Nysgjerrig og ydmyk
 • Relevant høgskuleutdanning/bachelor-grad
 • Vi søker både deg som har en del erfaring, men også du som er nyutdanna og som ser dette som en mogelegheit til å lære og utvikle deg.

 

Informasjon og søknad

For meir informasjon om stillinga kontakt vår rekrutteringspartner, Not Yet AS.

Søk nå!

 

  Hvis du har spørsmål om stillingen ta kontakt med Rune Fortun, telefon 97 97 23 58
   
  Søknad sendes per epost til fortun@not-yet.no innen 27. november 2020

  Om Vekstra Nord-Vest

  Vekstra Nord-Vest er eit autorisert rekneskapsførarselskap med 10 medarbeidarar på tre lokasjonar, Nordfjordeid, Ålesund og Sandane.  Vi jobber etter visjonen «Vi skal skape vekst og verdi» og vi vil forsterke vårt fokus på å skape vekst og verdi for våre kundar gjennom å tilby fleire rådgjevingstenester, satse på videre digital utvikling og levere gode løysingar, nær relasjon til kundane og stabile tenester med høg kvalitet. Vekstra Nord-Vest er medlem av Vekstra-kjeden som med sine over 250 medarbeidere i 24 autoriserte rekneskaps- og rådgjevingskontor er ein av landet sine leiande aktørar i bransjen.