Stortinget har kommet til enige om en økonomisk krisepakke

mar 16, 2020

Like før klokken 9 mandag 16. mars ble partiene på Stortinget enige om en økonomisk krisepakke

Permitteringer

  • Permitterte får full lønn i 20 dager.
  • Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter, oppad begrenset til 6G som er omlag 600.000 kroner.
  • Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet. Forslaget vil tre i kraft umiddelbart, og utbetalingene vil skje så raskt NAV får på plass en teknisk løsning for ordningen.
  • Aktivitetskrav for sosiale ytelser droppes, og perioden for arbeidsavklaringspenger forlenges.

Omsorgspenger

  • De som er hjemme med barn og som har nådd grensen for omsorgspenger eller som er nært å nå grensen, kommer til å få en dobling av perioden med omsorgspenger, 20 dager totalt for hver forelder.

Arbeidsgiveravgift

  • Arbeidsgiveravgift som forfaller i dag skal betales. Terminen som forfaller 15 mai, utsettes.

Strakstiltakene vil bidra til å unngå unødige konkurser og oppsigelser for bedrifter som er akutt rammet av virusutbruddet, og sikrer velferden til de som blir hardest rammet av krisen, sa Mudassar Kapur (H), leder i Stortingets finanskomité, da partiene presenterte enigheten mandag morgen.

Lærlinger og de som mister læreplassen og er engstelige må og få forutsigbarhet, de vil få en inntektssikring som er på nivå med det de hadde som lærlinger, sier Hadia Tajik (Ap).

Staten tar større del av regningen. Partiene vil gi regjeringen full støtte til å gjennomføre de grep som er nødvendig for å redde bransjer og bedrifter.

Staten tar en større del av regningen for permittering, sykepenger og omsorgspenger for å lette situasjonen i bedriftene, sier Sylvi Listhaug (Frp).

Få med deg siste nytt!

Din økonomipartner