Du kan søke råd hos din regnskapsfører rundt tiltak fra regjeringen

mar 13, 2020

Tiltak fra regjeringen rund permitteringer og endrede skatteregler

I den fasen vi er i nå, anser vi at det er viktig å få ut informasjon rundt permisjonsregelverket for kunder som er pålagt stenging, og for andre som vil ha behov for dette tiltaket. Ta kontakt med oss hvis dere har spørsmål rundt dette.

Regjeringen har oppheve ventedagene før dagepenger starter for de som må permitteres. Det blir også lettere å få dagpenger, da kravet til arbeidstidsreduksjon senkes fra 50 til 40 prosent.

Regjeringen vil redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til to dager. Det betyr at staten tar en større del av regningen for bedrifter som nå får problemer.

Regjeringen vil endre skattereglene slik at eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatten. Har du spørsmål, ta kontakt med din regnskapsfører.

Regjeringen vil endre skattereglene slik at bedrifter som går med underskudd i år, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år. Din regnskapsfører kan bistå i denne prosessen.

Innbetaling av forhåndsskatt utsettes fra mars til mai for personlig næringsdrivende.

Styringsrenten er satt ned med 0,5 %. Bankene endrer sine krav for å gi kassekreditt/kortsiktige lån, samt de kan gi avdragsfrie terminer. Det er gitt utvidede lånerammene til Innovasjon Norge slik at det er mulig å søke lån derifra.

Vekstra kan bidra med hjelp i spørsmål rundt utbytter og bonuser.

Andre tiltak

Regjeringen gir mer penger til fylkeskommunene til kompetanseheving og opplæring i bedrifter som rammes av virusutbruddet.

Kommuner som har fått større utgifter enn beregnet som følge av virusutbruddet vil få mer penger. Dette innebærer at betalinger for barnehage og SFO-tilbud vil utebli i den perioden barna ikke kan være på skole eller i barnehage.

Pensjonister som bidrar helsepersonell under virusutbruddet, enten frivillig eller beordret, vil ikke få sin pensjonsutbetaling redusert eller endret.

Få med deg siste nytt!

Din økonomipartner