18.mars 2020 – Tiltakspakker fra Regjeringen

18.3.2020 Tiltakspakker fra Regjeringen

Regjeringen innfører tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet. Det betyr endringer i både satser, avgifter, sanksjoner og frister.

Frist for innbetaling av forskuddsskatt er utsatt

Alle som skal betale 1. termin av forskuddsskatten 15. mars, får utsatt innbetaling til 1. mai. Det er ikke nødvendig å søke om utsatt frist. Les mer her

Dersom du er rammet av inntektstap bør du endre skattekortet for å sette skattetrekket ned. For å endre skattekortet klikk her

Endringer for arbeidsgiver vedrørende a-meldingen
Tvangsmulkt i a-ordningen er midlertidig stanset, i første omgang for a-melding med leveringsfrist 5. mars. Les mer her

Fristen for å rapportere a-melding vil fremdeles være den 5. hver måned. Hvis den 5. er helg eller helligdag, er fristen første virkedag etter. Les mer her

Det er viktig at a-meldingen blir levert – opplysningene brukes blant annet i behandling av krav om sykepenger og dagpenger fra NAV.

Utsatt innbetaling og endring i sats av merverdiavgift

Frist for innbetaling av merverdiavgiften for 2. termin 10. april er utsatt/vil bli gitt adgang til senere innbetaling. MERK: Vi kommer tilbake med oppdatert informasjon

Ordningen for nedsatt sats vil gjelde for persontransport, overnatting, allmennkringkasting samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre. Sats for lav merverdiavgift endres fra 12 prosent til 8 prosent.

For selskaper angående tilbakeføring av underskudd mot beskattet overskudd i 2018/2019

Selskaper får en midlertidig mulighet til å tilbakeføre inntil 30 millioner kroner av selskaps­underskudd i 2020 mot beskattet overskudd de to foregående årene. Skatteverdien av underskudd i 2020 vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021.

For bedriftseiere angående utsatt formuesskatt hvis negativt årsresultat i 2020

Forslaget innebærer at personlige eiere skal få mulighet til å benytte en midlertidig ordning med utsatt betaling av formuesskatt på virksomhetsformue for inntektsåret 2020. Ordningen gjelder personlige skattytere som eier regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat for inntektsåret 2020.

Vær oppmerksom på at ordningen er ikke endelig vedtatt. Les mer her

Les hele artikkelen fra Skattetaten her

Få med deg siste nytt!

Din økonomipartner