Tjenester fra Online Regnskap AS

Våre tjenester

Årsoppgjør

Vi planlegger og gjennomfører fullstendige årsoppgjør for en rekke kunder hvert år. Vi kan blant annet hjelpe deg med å: 

 • Utarbeide årsoppgjørsplan
 • Koordinere mellom selskapet og revisor
 • Utarbeide årsregnskap med noter
 • Utarbeide oppgave for realisasjon av aksjer
 • Utarbeide ligningsskjemaer
 • Bistå med styrets årsberetning
 • Bistå med generalforsamlingsprotokoll 

Lønn

Lønn er en av de største kostnadene for de fleste bedrifter. Vi leverer lønn til en rekke ulike kunder hver uke, og er til enhver tid oppdatert på lover og forskrifter. Vi kan blant annet hjelpe deg med: 

 • Ulike former for avlønning      
 • Utsending av elektroniske lønnsslipper
 • Timefangst (for eksempel på en mobilapp)
 • Elektronisk reiseregning
Fakturering

Vi utfører de fleste oppgaver innen fakturering.

Du sender fakturagrunnlag til oss og vi utsteder og sender faktura. I tillegg foretar vi purring og oppfølging av kunder.

Alternativt får du adgang til vårt online økonomisystem og fakturerer selv fra ditt kontor.

Regnskap

Regnskap handler om mer enn teknisk bokføring og tørre tall. Ved hjelp av effektive rutiner og moderne teknologi leverer vi regnskaper for en rekke ulike kunder hver måned. Vi kan blant annet hjelpe deg med:

 • Bilagsbehandling
 • Betalingsrutiner og remittering
 • Avstemming av balanseposter
 • Merverdiavgiftsoppgjør
 • Lovpålagte regnskapsstatistikker
 • Avdelingsregnskap
Bedriftsrådgivning

Hos Online Regnskap har vi lang erfaring med bedriftsrådgivning. Vi gir deg praktiske råd som gir deg merverdi. Vi kan blant annet hjelpe deg med:

 • Stifting av selskap
 • Avvikling av selskap
 • Kapitalutvidelse
 • Kapitalnedsettelse
 • Aksjonæravtale
 • Salg og kjøp av aksjer
 • Budsjettering
Regnskapsprogram

Lever du av å fakturere timer? Da har vi løsningen for deg. Vi arbeider med det skybaserte økonomisystemet Tripletex som enkelt kan tilpasses din bedrifts rutiner forbundet med prosjektarbeid og timeføring. 

Fordeler med å bruke Tripletex:

 • Budsjettering og prognoser på prosjektnivå
 • Resultatrapporter – filtrer på prosjekter, ansatte, produkter og perioder og få god oversikt over lønnsomheten til din bedrift
 • Du viderefakturerer enkelt kostnader på prosjekt ved registrering av leverandørfaktura
 • Enkel timeføring via app
 • Reiseregninger/ansattutlegg blir automatisk med på lønnsutbetalingen

Kontakt Online Regnskap AS

Kontakt Online Regnskap AS

2 + 4 =