Regnskapsføring og årsavslutning

Regnskap

De aller fleste som driver bedrift må føre et regnskap. Regnskapet danner grunnlaget for de fleste lovpålagte oppgaver som du skal levere til myndighetene. Det er derfor viktig å ha gode rutiner helt fra starten av. Et ajourholdt regnskap er også et av dine viktigste styringsverktøy.

Alle bedrifter er pålagt å avlegge regnskap jamfør regnskapsloven. Det er ulike krav til avleggelse, sett i forholdt til hvilken bedrift du har. En regnskapsfører har god kjennskap til det juridiske og kan hjelpe deg med å sette opp regnskapet ditt slik at dette blir riktig sett i forhold til lovverket.  

Et oversiktlig regnskap er et godt styringsverktøy for bedrifter. Vi i Vekstra har erfart at ulike bedrifter og bransjer har ulike behov. Vi har god kjennskap til de fleste bransjer innenfor små og mellomstore bedrifter. Enkelte kontorer har spisskompetanse på primærnæring. 

Alle regnskapsførere er rapporteringspliktig etter hvitvaskingsloven. Du som kunde av et Vekstrakontor vil derfor måtte legge frem dokumentasjon på hvem som er reelle rettighetshavere i din bedrift og egnet dokumentasjon som bekrefter identiteten til denne eller disse, og om disse er politisk eksponerte personer. Les mer her

I tillegg til kompetanse på lovverket som gjelder for regnskapsføring har vi god kompetanse på en rekke verktøy som brukes til å føre regnskapet. Du som bedrift kan velge å overlate hele regnskapet til et Vekstra-kontor eller du kan velge å føre deler av regnskapet selv.

Årsregnskap

Regnskapspliktige skal årlig utarbeide årsregnskap, noter og årsberetning etter regnskapsloven. Dette ble tidligere kalt årsoppgjør. Ved avslutning av året leverer vi alle nødvendige skattemeldinger, herunder aksjonærregisteroppgave, samt det offentlige regnskapet.

Dersom du ikke er revisjonspliktig vil vi fungere som en totalleverandør for regnskapet ditt.  Er du revisjonspliktig har vi lang erfaring med samarbeid med revisorer.

Vi hjelper deg
med regnskapet

Din økonomipartner