Totaløkonomi; oversikt over kostnader og inntektsmuligheter

Aug 6, 2019

Utviklingen av digitale verktøy går stadig fortere og har over tid endret regnskapsbransjen fra tradisjonell papirbasert bilagsregistrering/avstemming til digitalt baserte løsninger for datainnhenting, databehandling, dokumentasjon og avstemming. Dette frigjør tid og gjør det enklere å ha en tettere dialog gjennom året med kunden om oppfølgning av driften, rutiner osv. Dialogen legger også til rette for en smidig årsregnskapsavslutning. Hovedfokus i årsoppgjøret kan da ligge på en god dialog med kunden om å analysere årsregnskapet, diskutere aktuelle avslutningsdisponeringer, evaluere rutiner og se på framtidige muligheter for effektivisering av driften på alle plan. Vekstra Nord-Øst SA er gode på denne dialogen.

Opp gjennom årene, har også sammensetningen i kundemassen endret seg, og Vekstra Nord-Øst SA fører nå regnskap innenfor mange ulike næringer, i tillegg til jordbruk som var hovedfokus i starten. Omlag halvparten av kundene kommer nå fra andre næringer, organisert i alle selskapsformer.

Mange av Vekstra Nord-Øst SA sine landbruksregnskap blir ført med totaløkonomi. Dette betyr at vi, i tillegg til selve næringsregnskapet, også trekker inn de private inntektene til husstanden. Dette gir oss et helhetsbilde av familiens økonomi, med muligheter for fokus på privatforbruk, likviditet, gjeldssammensetning etc. Disse regnskap blir lagt inn i en statistikkdatabase, og kundene kan da måle seg opp mot de andre innen jord, skog i regionen. Vekstra Nord-Øst SA bruker denne innsikten i rådgivning på flere plan, så som i regnskapsgjennomganger, eierskifter, driftsplaner osv. 

Om Vekstra Nord-Øst SA

Vekstra Nord-Øst SA startet som Landbrukets Regnskapskontor 1.1.1974 på Tynset. I en periode het selskapet Tynsetregnskap BA fram til dette kontoret var med å etablere Vekstra-kjeden i 2003 og skiftet navn til Vekstra Tynset BA. I 2011 fusjonerte Vekstra Alvdal BA, Vekstra Tolga BA og Vekstra Tynset BA til ett selskap; Vekstra Nord-Øst SA. Siden den gang har Vekstra Nord-Øst SA vokst seg til en av fjellregionens største regnskapsbedrifter med sine 45 ansatte. Trond Rusten leder denne bedriften med stødig og erfaren hånd.

Få med deg siste nytt!

Din økonomipartner