Trond Vidar Vedum – fornøyd Vekstra-kunde

des 6, 2019

Trond Vidar Vedum er nok mest kjent som faren til politikeren Vedum. Men, de som treffer Vedum oppdager fort at han er en multikunstner. Det er som forfatter av opp mot 70 bøker han har gjort seg kjent. I tillegg har Vedum vært biolog, lærer, inspektør, rektor med mer.

Vedum om Vekstra

Vedum sier han bruker Vekstra som regnskapsfører fordi han får gode råd og nyttig veiledning. Behovet for en regnskapsfører oppsto da han begynte å tjene penger på prosjektene han drev med. Bilag leverer han på kontoret til regnskapsføreren og så tenker han ikke mer på dem. Det viktigste for Vedum er den gode samtalen med regnskapsfører. Nærhet til regnskapsføreren er et annet poeng han trekker frem. Å stikke innom regnskapskontoret når han har spørsmål er viktig. Ryddighet og ordentlige forhold er stikkord Vedum trekker frem når han snakker om Hedemarken Regnskap AS.

Vedums mange prosjekter

Vedum skrev sin første bok fordi det ikke fantes en bra bok som fortalte hvordan man kunne legge til rette for fugler. ”Vi studerer fuglene” er resultatet av Vedums første bokprosjekt, en bok som er utgitt i flere opplag og som i tillegg er oversatt til dansk. Vedum tok mye bilder i arbeidet med fugler. Bildene ble samlet og gitt ut hos Bokklubbens barn. Boken ”Fuglehjelperne” hadde et opplag på 50 000, samt at den er oversatt til tysk.

Bier er en annen interesse Vedum har, og som resulterte i flere bokprosjekter. ”Hjelp biene svermer” kom ut i Bokklubbens barn, og er en av flere bøker om bier Vedum har skrevet. Lærebøker for barn har blitt produserte for flere forlag og i samarbeid med flere forfattere, eksempelvis Fritt fram serien som ble gitt ut hos Aschehoug.

Miljøspørsmål

Som biolog er Vedum opptatt av miljøspørsmål. Han er leder av våtmarksgruppa i Norsk Ornitologisk forening (NOF), en landsomfattende organisasjon. Gruppen har laget og restaurert omlag 160 tjern for å opprettholde et rikt plante- og dyreliv, samt mangfold i naturen. Tjernene er miljøer som kommer til å forbli i mange hundre år. Prosjekt salamander er et stykke arbeid gruppa har jobbet med for å få en bærekraftig bestand av utrydningstruede salamandere. I dette prosjektet har de jobber tett med miljøvernavdelingen i Hedmark fylke. I miljøspørsmål peker Vedum på viktigheten av at hver og en gjør sitt.

Våtmarksgruppa trenger nye deltakere

En utfordring våtmarksgruppa har er høy alder på deltakerne. Vedum oppfordrer interessenter til å ta kontakt da gruppa trenger nye medlemmer som kan drive prosjektene videre. Vedum kan bidra med hjelp til søknader med mer, om det er noen som er interessert. Jeg foreslår at han kan blir rådgiver i Vekstra, noe som får multikunstner Vedum til å le og påpeke at han ikke har et kjedelig liv

Vekstra er takknemlig for å kunne jobbe med spennende kunder som Trond Vidar Vedum og ønsker han lykke til med alle hans prosjekter

Få med deg siste nytt!

Din økonomipartner