Vekstra Evje og Bygland

Evje Landbruksregnskap AS ble stiftet i 2014 av Terje Bystøl. Terje har erfaring med landbruksregnskap fra 2001, og jobber primært med det. I 2018 ble Evje Landbruksregnskap AS en del av Vekstra systemet, og har tatt markedsnavnet Vekstra Regnskap Evje og Bygland AS.

Vi fører all regnskap innen forretning og landbruk. Du finner oss både på Evje og Bygland.

Avdeling Evje
Nils Heglandsveg 41
4735 Evje

Vekstra Evje og Bygland

Vekstra Evje og Bygland
Nils Heglands veg 41, 4735 Evje, Norge
Direction

Terje Bystøl

Eli B. Tveiten

Evy Solli

Evelyn M. Honnemyr

Ragnhild Sordal

Regnskapsmedarbeider
Tlf: 95 71 32 03 / 48 15 92 59
ragnhild@evjelr.no