Vekstra Nord-Øst SA

Vekstra Nord-Øst SA er en gjeng med freske kollegaer som vektlegger kunden og å være en god samarbeidspartner. Vårt hovedfokus er blant annet totaløkonomi innen både landbruk og annen næring. 

Vi bruker digitale løsninger for å forenkle hverdagen til våre kunder, og vi ønsker å være en aktiv medspiller med tanke på framtidige muligheter og utfordringer. Vekstra Nord-Øst SA driver med rådgivning på flere plan; eierskifter, driftsplaner, lønn, fakturering, sekretærtjenester, i tillegg til vanlig regnskapsføring. 

Vekstra Nord-Øst har kontor på Tynset, Alvdal, Vingelen, Tolga og Folldal. Ta kontakt om du har behov for bistand rundt økonomiske spørsmål.

 

Kontakt oss

Vekstra Nord-Øst SA Alvdal

Org.nr. 937 513 062
2560 Alvdal
Telefon: 62 79 06 00
E-post: nord-ost@vekstra.no

Vekstra Nord-Øst SA Folldal

Org.nr. 937 513 062
Verket, 2580 Folldal
Telefon: 62 79 06 00
E-post: nord-ost@vekstra.no

Vekstra Nord-Øst SA Tolga

Org.nr. 937 513 062
Ivarsveien, 2540 Tolga
Telefon: 62 79 06 00
E-post: nord-ost@vekstra.no

Vekstra Nord-Øst SA Tynset

Org.nr. 937 513 062
Landbrukets Hus, Meierigata 3, 2500 Tynset
Telefon: 62 79 06 00
E-post: nord-ost@vekstra.no

Vekstra Nord-Øst SA Vingelen

Org.nr. 937 513 062
2542 Vingelen
Telefon: 62 49 50 60
E-post: turid.vingill@vekstra.no

Vekstra Nord-Øst SA, Alvdal

Vekstra Nord-Øst SA, Alvdal
2560 Alvdal, Norge
Direction

Vekstra Nord-Øst SA, Folldal

Vekstra Nord-Øst SA, Folldal
Øvre Verket, 2580 Folldal, Norge
Direction

Vekstra Nord-Øst SA, Tolga

Vekstra Nord-Øst SA, Tolga
Ivarsveien 2, 2540 Tolga, Norge
Direction

Vekstra Nord-Øst SA, Tynset

Vekstra Nord-Øst SA, Tynset
Meierigata 3, 2500 Tynset, Norge
Direction

Vekstra Nord-Øst SA, Vingelen

Vekstra Nord-Øst SA, Vingelen
Vingelen, Norge
Direction

Aktuelt

Vekstra Nord-Øst SA søker Autoriserte Regnskapsførere

Vekstra Nord-Øst SA er en interessant arbeidsplass med fleksibel arbeidstid og kompetente kollegaer. Vi har i dag 55 ansatte og har kontorer på Tynset, Alvdal, Vingelen, Tolga, Folldal og Rendalen. Vi opplever at vi har flere, mer spennende og komplekse oppdrag enn tidligere.

read more

Hvitvaskingsloven – Kampen mot økonomisk kriminalitet

15. april 2019 ble hvitvaskingsdirektivet vedtatt i Norge. Et av hovedformålene ved loven er å hindre økonomisk kriminalitet. Loven pålegge finansnæring, regnskapskontorer, banker og kredittselskaper spesifikke krav ved innhenting av informasjon om sine kunder.

read more

Personvern handler om å verne personer

Personvern handler om å verne personer. Hvem er underlagt personvernloven? Alle som behandler personopplysninger må opptre i samsvar med personvernprinsippene (Datatilsynet.no). Har din bedrift ansatte eller kunder, behandler dere personopplysninger.

read more

Avdeling Tynset

Autorisert regnskapsførerselskap
Org.nr. 937 513 062

Landbrukets Hus
Meierigata 3
2500 Tynset
 

Telefon: 62 79 06 00
E-post: nord-ost@vekstra.no
Kontaktperson: Trond Rusten

 

 

Vekstra Nord-Øst SA, Folldal

Vekstra Nord-Øst SA, Folldal
Øvre Verket, 2580 Folldal, Norge
Direction

Trond Rusten

Daglig leder
Tlf: 62790620
trond.rusten@vekstra.no

Ann-Turid Johansen

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 62790648
ann-turid.johansen@vekstra.no

Forretning

Bjørn Aasen

Rådgiver/ aut. regnskapsfører
Tlf: 62790602
bjorn.aasen@vekstra.no

Eierskifte/taksering landbruk

Elisabeth Rønning Storli

Regnskapssekretær
Tlf: 62790649
elisabeth.ronning.storli@vekstra.no

Landbruk

 

Anne Berit Nordvang

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 62790601
anne.berit.nordvang@vekstra.no

Landbruk

Elin Graven

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 62790647
elin.graven@vekstra.no

Forretning

Gerd Engebakken

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 62790604
gerd.engebakken@vekstra.no

Landbruk

Kirsti Røe

Regnskapssekretær
Tlf: 2790608
kirsti.godtland.roe@vekstra.no

Landbruk

Magne Erik Røe

IT-ansvarlig/ regnskapskonsulent
Tlf: 62790611
magne.erik.roe@vekstra.no

Landbruk

Johannes Borgfjord

Regnskapskonsulent
Tlf: 62790607
johannes.borgfjord@vekstra.no

Landbruk

 

Marianne Røsteggen

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 62790612
marianne.rosteggen@vekstra.no

Forretning

Liv Johanne Grøtting

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 62790609
liv.johanne.grotting@vekstra.no

Landbruk

Magnar Tronsmoen

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 62790610
magnar.tronsmoen@vekstra.no

Forretning

Marit Oddny Hansson

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 62790613
marit.oddny.hansson@vekstra.no

Forretning

 

Odd Jarle Skogstad

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 62790614
odd.jarle.skogstad@vekstra.no

Landbruk

 

Ola Undseth

Rådgiver/ aut. regnskapsfører
Tlf: 62790615
ola.undseth@vekstra.no

Forretning

Signe Myren

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 62790617
signe.myren@vekstra.no

Forretning

Wenche Viken

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 62790621
wenche.viken@vekstra.no

Forretning

 

Per Hogstad

Rådgiver/ aut. regnskapsfører
Tlf: 62790616
per.o.hogstad@vekstra.no

Eierskifte

 

Eli Petra Lund

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 62790603
eli.petra.lund@vekstra.no

Landbruk

Tone Solum Røe

Regnskapssekretær
Tlf: 62790618
tone.solum.roe@vekstra.no

Forretning

Avdeling Alvdal

Autorisert regnskapsførerselskap
Org.nr. 937 513 062

2560 Alvdal

Telefon: 62 79 06 00
E-post: nord-ost@vekstra.no
Kontaktperson: Åslaug Hornseth Røsten

Vekstra Nord-Øst SA Alvdal

Vekstra Nord-Øst SA Alvdal
2560 Alvdal, Norge
Direction

Åslaug Røsten

Avd.leder/aut. regnskapsfører
Tlf: 627 90 628
aslaug.rosten@vekstra.no

Forretning

Dag Strøm Andersen

Regnskapskonsulent
Tlf: 62790651
dag.strom.andersen@vekstra.no      

Forretning

Eli Syversen

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 62790623
eli.syversen@vekstra.no

Forretning

Anne Gina Wenstad

Regnskapskonsulent
Tlf: 627 90 622
anne.gina.wenstad@vekstra.no       

Forretning/lønn

 

Henning Ingebrigtsen

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 627 90 624
henning.ingebrigtsen@vekstra.no

Landbruk

Inger Steien

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 627 90 625
inger.steien@vekstra.no       

Landbruk

Tor Eggestad

Regnskapskonsulent
Tlf: 62790627
tor.eggestad@vekstra.no

Landbruk

Avdeling Folldal

Autorisert regnskapsførerselskap
Org.nr. 937 513 062

Verket
2580 Folldal
 

Telefon: 62 79 06 00
E-post: nord-ost@vekstra.no
Kontaktperson: Einar Brandsnes

Vekstra Nord-Øst SA, Folldal

Vekstra Nord-Øst SA, Folldal
Øvre Verket, 2580 Folldal, Norge
Direction

Einar Brandsnes

Avd.leder/ aut. regnskapsfører
Tlf: 627 90 629
einar.brandsnes@vekstra.no 

Forretning

Ellen Grete Kroken

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 627 90 630
ellen.grete.kroken@vekstra.no

Landbruk- og forretningsregnskap

Hege Kristin Ryhaug

Regnskapskonsulent
Tlf: 627 90 650
hege.ryhaug@vekstra.no

Landbruk

Liv Hovde

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 627 90 632
liv.hovde@vekstra.no

Landbruk

 

Avdeling Tolga

Autorisert regnskapsførerselskap
Org.nr. 937 513 062

Ivarsveien
2540 Tolga

Telefon: 62 79 06 00
E-post: nord-ost@vekstra.no
Kontaktperson: Geir Nymoen

Vekstra Nord-Øst SA, Tolga

Vekstra Nord-Øst SA, Tolga
Ivarsveien 2, 2540 Tolga, Norge
Direction

Geir Nymoen

Avd.leder/ aut. regnskapsfører
Tlf: 62790637
geir.nymoen@vekstra.no

Landbruk

Bjørn Arve Lunheim

Regnskapssekretær
Tlf: 62790634
bjorn.arve.lunheim@vekstra.no 

Forretning

Borgar Lunheim

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 62790635
borgar.lunheim@vekstra.no

Forretning

Siri Tobro

Regnskapskonsulent
Tlf: 62790642
siri.tobro@vekstra.no

Landbruk

 

Audun Urset

Regnskapskonsulent
Tlf: 62790633
audun.urset@vekstra.no

Landbruk

Jørn Johnsgård

Regnskapssekretær
Tlf: 62790638
joern.johnsgaard@vekstra.no

Forretning

Ola Barstad

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 62790639
ola.barstad@vekstra.no

Landbruk

Simen Tolgensbakk

Regnskapskonsulent
Tlf: 62790641
simen.eik.tolgensbakk@vekstra.no

Landbruk

 

Pål Sverre Flatgård

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 62790640
paal.sverre.flatgaard@vekstra.no

Forretning

Avdeling Vingelen

Autorisert regnskapsførerselskap
Org.nr. 937 513 062

2542 Vingelen

Telefon: 62 49 50 60
E-post: turid.vingill@vekstra.no
Kontaktperson: Turid Vingill 

Vekstra Nord-Øst SA, Vingelen

Vekstra Nord-Øst SA, Vingelen
Vingelen, Norge
Direction

Turid Vingill

Kontorleder/ aut. regnskapsfører
Tlf: 62790646
turid.vingill@vekstra.no        

Kjernekompetanse: Landbruk

Mona Tangen

Autorisert regnskapsfører 
Tlf: 62790645
mona.tangen@vekstra.no    

Kjernekompetanse: Forretning

Aleida Knevelman

Regnskapssekretær
Tlf: 62790643
aleida.knevelman@vekstra.no

Kjernekompetanse: Forretning