Vekstra Nord-Øst SA

Vekstra Nord-Øst SA er en gjeng med freske kollegaer som vektlegger kunden og å være en god samarbeidspartner. Vårt hovedfokus er blant annet totaløkonomi innen både landbruk og annen næring. 

Vi bruker digitale løsninger for å forenkle hverdagen til våre kunder, og vi ønsker å være en aktiv medspiller med tanke på framtidige muligheter og utfordringer. Vekstra Nord-Øst SA driver med rådgivning på flere plan; eierskifter, driftsplaner, lønn, fakturering, sekretærtjenester, i tillegg til vanlig regnskapsføring. 

Vekstra Nord-Øst har kontor på Tynset, Alvdal, Vingelen, Tolga og Folldal. Ta kontakt om du har behov for bistand rundt økonomiske spørsmål.

 

Vekstra Nord-Øst SA Alvdal

Org.nr. 937 513 062
2560 Alvdal
Telefon: 62 79 06 00
E-post: nord-ost@vekstra.no

Vekstra Nord-Øst SA Folldal

Org.nr. 937 513 062
Verket, 2580 Folldal
Telefon: 62 79 06 00
E-post: nord-ost@vekstra.no

Vekstra Nord-Øst SA Tolga

Org.nr. 937 513 062
Ivarsveien, 2540 Tolga
Telefon: 62 79 06 00
E-post: nord-ost@vekstra.no

Vekstra Nord-Øst SA Tynset

Org.nr. 937 513 062
Landbrukets Hus, Meierigata 3, 2500 Tynset
Telefon: 62 79 06 00
E-post: nord-ost@vekstra.no

Vekstra Nord-Øst SA Vingelen

Org.nr. 937 513 062
2542 Vingelen
Telefon: 62 49 50 60
E-post: turid.vingill@vekstra.no

Vekstra Nord-Øst SA, Alvdal

Vekstra Nord-Øst SA, Alvdal
2560 Alvdal, Norge
Direction

Vekstra Nord-Øst SA, Folldal

Vekstra Nord-Øst SA, Folldal
Øvre Verket, 2580 Folldal, Norge
Direction

Vekstra Nord-Øst SA, Tolga

Vekstra Nord-Øst SA, Tolga
Ivarsveien 2, 2540 Tolga, Norge
Direction

Vekstra Nord-Øst SA, Tynset

Vekstra Nord-Øst SA, Tynset
Meierigata 3, 2500 Tynset, Norge
Direction

Vekstra Nord-Øst SA, Vingelen

Vekstra Nord-Øst SA, Vingelen
Vingelen, Norge
Direction

Aktuelt

Eierskifte – rådgivere i Vekstra kan hjelpe deg

Ved et eierskifte er det mange ting man må ta hensyn til. En eiendom skal overføres fra eksempelvis far til datter. Om far har flere barn må det tas hensyn til de andre barna også. Det første som må gjøres er å sette en takst på eiendommen.

read more

Digitalt regnskap, kundedialog og totaløkonomi

Utviklingen av digitale verktøy for føring av regnskap går stadig fortere og har over tid endret regnskapsbransjen fra tradisjonell papirbasert bilagsregistrering/avstemming til digitalt baserte løsninger for datainnhenting, databehandling, dokumentasjon og avstemming

read more

Vekstra Nord-Øst SA har stilling ledig

Vekstra Nord-Øst SA søker kompetente og motiverte medarbeidere med økonomi og eller IT-bakgrunn. Bor du i Nord-Østerdalen, vurderer du å flytte til landlige omgivelser, eller er du fra Nord-Østerdalen og vurderer å flytte tilbake til hjemlige trakter? Da har vi mye å tilby deg

read more

Avdeling Tynset

Autorisert regnskapsførerselskap
Org.nr. 937 513 062

Landbrukets Hus
Meierigata 3
2500 Tynset
 

Telefon: 62 79 06 00
E-post: nord-ost@vekstra.no
Kontaktperson: Trond Rusten

 

 

Vekstra Nord-Øst SA, Folldal

Vekstra Nord-Øst SA, Folldal
Øvre Verket, 2580 Folldal, Norge
Direction

Trond Rusten

Daglig leder
Tlf: 62790620
trond.rusten@vekstra.no

Ann-Turid Johansen

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 62790648
ann-turid.johansen@vekstra.no

Forretning

Bjørn Aasen

Rådgiver/ aut. regnskapsfører
Tlf: 62790602
bjorn.aasen@vekstra.no

Eierskifte/taksering landbruk

Elisabeth Rønning Storli

Regnskapssekretær
Tlf: 62790649
elisabeth.ronning.storli@vekstra.no

Landbruk

 

Anne Berit Nordvang

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 62790601
anne.berit.nordvang@vekstra.no

Landbruk

Elin Graven

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 62790647
elin.graven@vekstra.no

Forretning

Gerd Engebakken

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 62790604
gerd.engebakken@vekstra.no

Landbruk

Kirsti Røe

Regnskapssekretær
Tlf: 2790608
kirsti.godtland.roe@vekstra.no

Landbruk

Magne Erik Røe

IT-ansvarlig/ regnskapskonsulent
Tlf: 62790611
magne.erik.roe@vekstra.no

Landbruk

Johannes Borgfjord

Regnskapskonsulent
Tlf: 62790607
johannes.borgfjord@vekstra.no

Landbruk

 

Marianne Røsteggen

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 62790612
marianne.rosteggen@vekstra.no

Forretning

Liv Johanne Grøtting

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 62790609
liv.johanne.grotting@vekstra.no

Landbruk

Magnar Tronsmoen

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 62790610
magnar.tronsmoen@vekstra.no

Forretning

Marit Oddny Hansson

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 62790613
marit.oddny.hansson@vekstra.no

Forretning

 

Odd Jarle Skogstad

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 62790614
odd.jarle.skogstad@vekstra.no

Landbruk

 

Ola Undseth

Rådgiver/ aut. regnskapsfører
Tlf: 62790615
ola.undseth@vekstra.no

Forretning

Signe Myren

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 62790617
signe.myren@vekstra.no

Forretning

Wenche Viken

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 62790621
wenche.viken@vekstra.no

Forretning

 

Per Hogstad

Rådgiver/ aut. regnskapsfører
Tlf: 62790616
per.o.hogstad@vekstra.no

Eierskifte

 

Eli Petra Lund

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 62790603
eli.petra.lund@vekstra.no

Landbruk

Tone Solum Røe

Regnskapssekretær
Tlf: 62790618
tone.solum.roe@vekstra.no

Forretning

Avdeling Alvdal

Autorisert regnskapsførerselskap
Org.nr. 937 513 062

2560 Alvdal

Telefon: 62 79 06 00
E-post: nord-ost@vekstra.no
Kontaktperson: Åslaug Hornseth Røsten

Vekstra Nord-Øst SA Alvdal

Vekstra Nord-Øst SA Alvdal
2560 Alvdal, Norge
Direction

Åslaug Røsten

Avd.leder/aut. regnskapsfører
Tlf: 627 90 628
aslaug.rosten@vekstra.no

Forretning

Dag Strøm Andersen

Regnskapskonsulent
Tlf: 62790651
dag.strom.andersen@vekstra.no      

Forretning

Eli Syversen

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 62790623
eli.syversen@vekstra.no

Forretning

Anne Gina Wenstad

Regnskapskonsulent
Tlf: 627 90 622
anne.gina.wenstad@vekstra.no       

Forretning/lønn

 

Henning Ingebrigtsen

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 627 90 624
henning.ingebrigtsen@vekstra.no

Landbruk

Inger Steien

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 627 90 625
inger.steien@vekstra.no       

Landbruk

Tor Eggestad

Regnskapskonsulent
Tlf: 62790627
tor.eggestad@vekstra.no

Landbruk

Avdeling Folldal

Autorisert regnskapsførerselskap
Org.nr. 937 513 062

Verket
2580 Folldal
 

Telefon: 62 79 06 00
E-post: nord-ost@vekstra.no
Kontaktperson: Einar Brandsnes

Vekstra Nord-Øst SA, Folldal

Vekstra Nord-Øst SA, Folldal
Øvre Verket, 2580 Folldal, Norge
Direction

Einar Brandsnes

Avd.leder/ aut. regnskapsfører
Tlf: 627 90 629
einar.brandsnes@vekstra.no 

Forretning

Ellen Grete Kroken

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 627 90 630
ellen.grete.kroken@vekstra.no

Landbruk- og forretningsregnskap

Hege Kristin Ryhaug

Regnskapskonsulent
Tlf: 627 90 650
hege.ryhaug@vekstra.no

Landbruk

Liv Hovde

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 627 90 632
liv.hovde@vekstra.no

Landbruk

 

Avdeling Tolga

Autorisert regnskapsførerselskap
Org.nr. 937 513 062

Ivarsveien
2540 Tolga

Telefon: 62 79 06 00
E-post: nord-ost@vekstra.no
Kontaktperson: Geir Nymoen

Vekstra Nord-Øst SA, Tolga

Vekstra Nord-Øst SA, Tolga
Ivarsveien 2, 2540 Tolga, Norge
Direction

Geir Nymoen

Avd.leder/ aut. regnskapsfører
Tlf: 62790637
geir.nymoen@vekstra.no

Landbruk

Bjørn Arve Lunheim

Regnskapssekretær
Tlf: 62790634
bjorn.arve.lunheim@vekstra.no 

Forretning

Borgar Lunheim

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 62790635
borgar.lunheim@vekstra.no

Forretning

Siri Tobro

Regnskapskonsulent
Tlf: 62790642
siri.tobro@vekstra.no

Landbruk

 

Audun Urset

Regnskapskonsulent
Tlf: 62790633
audun.urset@vekstra.no

Landbruk

Jørn Johnsgård

Regnskapssekretær
Tlf: 62790638
joern.johnsgaard@vekstra.no

Forretning

Ola Barstad

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 62790639
ola.barstad@vekstra.no

Landbruk

Simen Tolgensbakk

Regnskapskonsulent
Tlf: 62790641
simen.eik.tolgensbakk@vekstra.no

Landbruk

 

Pål Sverre Flatgård

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 62790640
paal.sverre.flatgaard@vekstra.no

Forretning

Avdeling Vingelen

Autorisert regnskapsførerselskap
Org.nr. 937 513 062

2542 Vingelen

Telefon: 62 49 50 60
E-post: turid.vingill@vekstra.no
Kontaktperson: Turid Vingill 

Vekstra Nord-Øst SA, Vingelen

Vekstra Nord-Øst SA, Vingelen
Vingelen, Norge
Direction

Turid Vingill

Kontorleder/ aut. regnskapsfører
Tlf: 62790646
turid.vingill@vekstra.no        

Kjernekompetanse: Landbruk

Mona Tangen

Autorisert regnskapsfører 
Tlf: 62790645
mona.tangen@vekstra.no    

Kjernekompetanse: Forretning

Aleida Knevelman

Regnskapssekretær
Tlf: 62790643
aleida.knevelman@vekstra.no

Kjernekompetanse: Forretning