Vekstra Nordre Vestfold – med fokus på kunden

sep 30, 2019

Vekstra Nordre Vestfold er et tradisjonsrikt og moderne regnskapskontor som tilbyr løsninger etter kundenes ønsker. Hos Vekstra Nordre Vestfold har de en markedsorientert tankegang; de legger vekt på å kjenne til kundens behov, for så å dekke disse behovene. Kontoret legger opp til å ha nære relasjoner med kundene; de vet hva kunden trenger og levere det før kunden spør.

Nære relasjoner er en naturlig konsekvens av å føre kunders regnskap. Ved å føre et regnskap ser man hva kunden bruker penger på, og man ser hva kunden tjener penger på. Mange kunder opplever dette som et personlige forhold. Hos Vekstra Nordre Vestfold forvalter de denne tilliten og vektlegger samhandling med kunden. De legger opp til å møte kunden minst en gang i året, og dette møtet handler om fremtiden.

Kvalitet på leverte tjenester

Ansatte i Vekstra Nordre Vestfold har sin stolthet i fagkompetanse og tar jevnlige kurs for å holde seg faglig oppdatert. I tillegg til faglig oppdatering, er god kompetanse på verktøy som benyttes viktig. I tillegg til å føre kunders regnskap tilbyr de økonomisk rådgivning. Eiendomsoverdragelse er et annet område de kan bidra med. Her bruker vi nære samarbeidspartnere for å sikre at dette viktige fagområdet gjennomføres med kvalitet.

Historien til Vekstra Nordre Vestfold SA

Botne og Våle regnskapslag startet opp tidlig på 1950 tallet og førte regnskapet til bedrifter i omegn. I 2000 ble dette selskapet fusjonert med Sande Regnskapskontor. Det nye selskapet tok navnet Regnskapskontoret Nordre Vestfold. I 2003 var Regnskapskontoret Nordre Vestfold med å etablere Vekstra og tok da navnet Vekstra Nordre Vestfold SA. I dag er dette tradisjonsrike kontoret blitt ett moderne kontor med ti ansatte som vektlegger nære relasjoner med kunden. Kontoret har avdeling i Holmestrand og Sande

Få med deg siste nytt!

Din økonomipartner