Vekstra Nord-Vest

Autorisert regnskapsførerselskap
Org.nr. 920 679 919

Sjøgata 4
6770 Nordfjordeid

Telefon: 951 09 363

Epost: astra@vekstra.no
Kontaktperson: Jan Ove Lotsberg

Vekstra Nord-Vest

Vekstra Nord-Vest
Sjøgata 4, 6770 Nordfjordeid, Norge
Direction

Aktuelt

Hvitvaskingsloven – Kampen mot økonomisk kriminalitet

15. april 2019 ble hvitvaskingsdirektivet vedtatt i Norge. Et av hovedformålene ved loven er å hindre økonomisk kriminalitet. Loven pålegge finansnæring, regnskapskontorer, banker og kredittselskaper spesifikke krav ved innhenting av informasjon om sine kunder.

read more

Personvern handler om å verne personer

Personvern handler om å verne personer. Hvem er underlagt personvernloven? Alle som behandler personopplysninger må opptre i samsvar med personvernprinsippene (Datatilsynet.no). Har din bedrift ansatte eller kunder, behandler dere personopplysninger.

read more

Ansatte

Laila Karin Solheim

Torhild Hjorungdal

Torill Rognlien

Jan Ove Lotsberg

Britt Holte Ryste

Berit Devik Duvold

Inger Helen Haavik

Steven Aaland

Controller / Aut. regnskapsfører
Steven.Aaland@vekstra.no
Tlf: 975 31 797