Den nye markedssjefen i regnskapsførerkjeden Vekstra ønsker at kjeden skal vokse, tenke innovativt og bli flinkest i klassen. – Vi har allerede medarbeidere med ypperlig kompetanse, sier hun, men det er i de elektroniske løsningene fremtiden ligger. Der skal vi bli best! Det har vært noen hektiske uker for Karin Austeng. Norsklæreren med master i ledelse fra BI har mye å sette seg inn i. – Dette er en spennende tid for både meg og kjeden som helhet, smiler hun fra hovedkontoret på Hamar. – I en startfase fokuserer jeg på å gjøre meg kjent med kontorer og ansatte. Det jobber mange flinke folk rundt om på kontorene. Skal vi utvikle oss videre, så må alle være med på laget, sier hun. Karin har bred erfaring fra flere bransjer og har jobbet for blant annet Kunnskapsforlaget og Oslo kommune. Hun driver også eget yoga-studio på kveldstid. – Fysisk aktivitet er viktig for meg, det gir mye energi og det trenger vi i en hektisk arbeidshverdag, påpeker hun. Bygger videre på god kultur Karins jobb vil innebære både intern og ekstern markedsføring av Vekstra: – Det er mye som skjer i bransjen nå, så det er viktig at vi er litt på hugget, forklarer hun. – Kundene våre krever god rådgivning, høy kompetanse og gode digitale løsninger. Det skal de få! Hun jobber med å kartlegge kjeden og gjøre en analyse av de ulike elementene i organisasjonen. – Vi er sterke på nærhet til kundene våre og har god kompetanse innen flere spesialfelt, blant annet landbruksregnskap. Dette skal vi bygge videre på. Vi har også digitale løsninger som vi skal bli flinkere til å vise frem. Det krever lærevillige og nysgjerrige ansatte, samt en tydelig strategi for synlighet, forklarer hun. – Vi er flinke, men vi skal bli enda flinkere. Flinkere til å bruke hverandres kompetanse, bli gode støttespillere for kundene våre og yte god service. Jeg vet det er et hårete mål, men jeg tror at kjeden vår kan bli den beste i landet, smiler Karin. – Det krever litt ekstra av de ansatte, ansvarliggjøring og god internkommunikasjon. Etter det jeg har sett til nå, er jeg veldig optimistisk, smiler hun.