Dokumenter for nedlasting

Rapportering selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted
Næringsdrivende som kjøper tjenester fra selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted skal innrapportere utbetalingen til skattemyndighetene på eget skjema. Rapporteringsfristen for inntektsåret 2019 er 15. februar 2020. Her finner du skjema du kan laste ned.

Opplysninger til årsoppgjøret 2019
Opplysninger om sivilstand eller barn, om du har mottatt gaver, kjøring til og fra arbeid, fordeling av inntekt og kostnader, driftsmidler og varelager må meldes inn.

Skjema for enkeltpersonforetak finner du her
Skjema for innmelding av landbruk finner du her
Skjema for innmelding av AS finner du her
Skjema til telling av varelager finner du her