Regjeringens nye tiltakspakke kommer vi tilbake til når vi vet mer om den praktiske gjennomføringen. Dagens pakke er rettet mot å dekke opp for noe av de faste kostnadene for selskaper, men vi venter fremdeles på noe som kan kompensere for inntektsbortfall som trolig er et større problem for de mindre selskapene.

Løsninger for deg?

Vi har den siste tiden jobbet med å se på løsninger for å få ned kostnadsnivået både i vårt selskap og hos våre kunder. Pr nå har vi mulighet til å ta en gratis kostnadskontroll angående telefoni. Hvis du er interessert i å få en gjennomgang, trykk her så tar vi kontakt. Om det ikke er noe å spare ut fra den avtalen du har i dag, vil du også få beskjed om det. Om det er interesse for dette, vil vi etter hvert kunne tilby gjennomgang av flere kostnadstyper.

Våre regnskapskunder er ulikt rammet av nedstengingen av Norge. Noen ble stengt allerede 13 mars, noen ble stengt 16 mars og en del har fått inntektsgrunnlaget redusert pga manglende etterspørsel etter varer og tjenester. Noen er så å si uberørt og noen har faktisk fått økt aktivitet. Vi bistår med vår kunnskap uansett hvordan det står til med din bedrift i dag. Hvordan påvirkningen blir på sikt er det ingen som vet, men vi gjør uansett det vi kan for å holde hjulene i gang.

Hva Vekstra jobber med

Gjennom Vekstra-samarbeidet som omfatter 25 regnskapskontorer på landsbasis og over 10.000 regnskapskunder, har vi en stemme og den blir flittig brukt i disse dager. Vekstra har siden 12 mars stått på og jobbet inn mot både Storting, regjering og de ulike departementene. Vi har også et utstrakt samarbeid med våre interesse-organisasjoner Regnskap Norge og Økonomiforbundet og vi påvirker derfor gjennom flere kanaler.

Det kommer informasjon fra mange kilder i disse dager. Tiltak og løsninger endres løpende og det kan være vanskelig å orientere seg. Vær trygg på at informasjon fra våre kanaler er kvalitetssikret gjennom eget arbeid eller via eksterne samarbeidspartnere. Regnskap Norge har samlet en god del informasjon som kan være nyttig her: https://www.regnskapnorge.no/korona-virksomhet. Vekstra har også noe informasjon liggende på hjemmesidene: www.vekstra.no