Rådgivning og konsulenttjenester

Regnskap som styringsverktøy

Vekstra tilrettelegger for vekst med helhetlig bedriftsrådgivning. Regnskapet er et viktig styringsverktøy og Vekstra kan hjelpe deg til å benytte tallene slik at din bedrift opplever verdiøkning og vekst. Vi forvalter regnskapshistorikk og kundedataene, de inngår i vår analyse og er underlag i vår rådgivning. Vi bygger forståelse og kompetanse om våre kunders bransjer og har god innsikt i lokalmiljøet.  Det gjør oss rustet til å opptre som din økonomipartner når du og din virksomhet har behov for det. I Vekstra har vi kollegaer som brenner for sitt fag og er alltid faglig oppdatert. Vi leverer rådgivning innen:

Å ta beslutninger

Bedrifter samler en stor mengde data og disse er ofte registrert i ulike systemer. En regnskapsfører kan hjelpe deg å få oversikt ved å samle dataene, slik at du kan utnytte disse til bedriftens beste. Vi kan hjelpe deg til å ta beslutninger basert på fakta. Vi kan tilby:

 • Forretningsplaner 
 • Kostnads- og inntektsanalyse – Hvilken pris bør du sette på produktet ditt?
 • Rapporter
 • Skatterådgivning
 • Budsjettering
 • Likviditetsstyring
 • Finansiering

Eierforhold, oppstart og avvikling av bedrift

Skal du starte eller avvikle en bedrift er det mange ting du må ta hensyn til. Våre regnskapsførere har god kompetanse disse prosessene og kan hjelpe deg slik at du unngår fallgruvene. Overdragelse av eiendom må gjøres etter et satt regelverk. Vi har kompetanse på prosessene og kan veilede deg innen:

 

 • Etablering av virksomhet
 • Avvikling av virksomhet
 • Eierskifte
 • Leieavtaler

Landbruksrådgivning

Landbruksregnskap skiller seg fra øvrige regnskap fordi det er mange detaljer å ta hensyn til. Et landbruksregnskap omfatter ofte flere næringer som for eksempel skog, kornproduksjon og dyrehold i en og samme bedrift. Vekstra kan tilby rådgivning innen:

 

 • Driftsplaner
 • Taksering
 • Budsjettering
 • Eierskifte 

Vi hjelper deg
med rådgivning

Din økonomipartner