Your address will show here +12 34 56 78

Vekstra Regnskap Gudbrandsdal 
Vinstra

 
 

Autorisert regnskapsførerselskap
Org.nr 967673374


Nedregate 63 
2640 Vinstra
Telefon: 61 29 52 70


E-post: gudbrandsdalen@vekstra.no
Kontaktperson: Hilde Torgersen Bjørkheim


 

Vekstra Regnskap Gudbrandsdal – Vinstra


Vårt mål er å være kundens foretrukne samarbeidspartner innen autorisert regnskapsførsel og bedriftsrådgivning. Vi har snart 50 års erfaring innenfor både landbruk- og forretningsregnskap. Digitalisering av regnskapsføringen står i fokus fremover. Duett og Zirius er våre hovedverktøy, men vi tilbyr andre programmer om kunden har ønske om det.


Vi er ett fleksibelt kontor, der kundenes ønsker og behov står i fokus.


 

Hilde Torgersen Bjørkheim
Daglig leder/ Autorisert regnskapsfører
Epost:hilde.bjorkheim@vekstra.no
Tlf: 48850595


Har erfaring fra regnskapsføring ute i bedrift, revisjon og 19 år på regnskapskontor. Forretningsregnskap m/årsoppgjør. Stifting/sletting av selskap. Økonomisk rådgivning. Mest daglig leder 


 

Oddvar Eriksen
Regnskapsfører
Epost:oddvar.eriksen@vekstra.no
Tlf: 48850126


Oddvar har jobbet med landbruksregnskap i 20 år. Driftsplanlegging og økonomisk rådgivning. Årsoppgjør. 


 

Kari Sletten
Autorisert regnskapsfører
Epost:kari.sletten@vekstra.no
Tlf: 48850145


Har jobbet med regnskap i 25-30 år. Landbruksregnskap og litt forretning m/årsoppgjør. Økonomisk rådgivning innen landbruket. Har nå jobbet en del med digitalisering av regnskap.


 

Signe Bryhn
Autorisert regnskapsfører
Epost: signe.bryhn@vekstra.no
Tlf: 40695868


Landbruksregnskap og litt forretning m/årsoppgjør. Driftsplanlegging. Økonomisk rådgivning landbruket


 

Liv-Berit Heide
Regnskapssekretær
Epost:livberit.heide@vekstra.no
Tlf: 48850130


Har jobbet hos oss i 23 år. Forretningsregnskap. Fakturering. Lønn. 


 


 

Bente Kongsli
Autorisert regnskapsfører
Epost:bente.kongsli@vekstra.no
Tlf: 48850139


Har jobbet ved kontoret i snart 20 år. Landbruksregnskap og litt forretning m/årsoppgjør. Lønn


 

Karin Rogne
Regnskapsfører
Epost:karin.rogne@vekstra.no
Tlf: 48850142


Her erfaring fra bank, drift av egen gård, før hun begynte som regnskapsfører hos oss. Ansatt i 14 år. Landbruksregnskap m/årsoppgjør


 

Ole Christian Renshus
Regnskapsfører
Epost:ole.christian.renshus@vekstra.no
Tlf:48850131


Har erfaring fra butikkdrift og forsikring, har vært ansatt her i 17 år. Forretningsregnskap, årsoppgjør alle selskapsformer. Økonomisk rådgivning forretning. 


 


 

Jon Einar Kjorstad
Regnskapsfører
Epost:joneinar.kjorstad@vekstra.no
Tlf: 48850138


Har vært ansatt hos oss i over 30 år i tillegg til å driver sin egen gård. Landbruksregnskap m/årsoppgjør. Økonomisk rådgivning innen landbruk. 


 

Amund Lo
Regnskapsfører
Epost:amund.lo@vekstra.no
Tlf: 48850143


Har vært ansatt hos oss i 23 år, i tillegg til at han driver sin egen gård. Landbruksregnskap m/årsoppgjør. Økonomisk rådgivning innen landbruk. 


 

Solveig Hagen
Autorisert regnskapsfører/ kvalitetsansvarlig
Epost:solveig.hagen@vekstra.no
Tlf: 48850133


Har jobbet ved kontoret her snart 20 år. Regnskap og årsoppgjør for alle selskapsformer. Fakturering. Lønn. Firmaregistrering/avvikling. Økonomisk rådgivning.


 

Eva Kappelslåen
Autorisert regnskapsfører
Epost:eva.kappelslaen@vekstra.no
Tlf: 48850129


Hun har lang erfaring innen butikkdrift, før hun startet på regnskapsfører utdanningen, hun har vært ansatt i 3 år. Forretningsregnskap med årsoppgjør. Lønn. Fakturering. 


 

Anne Kjørum
Autorisert regnskapsfører
Epost:anne.kjorum@vekstra.no
Tlf: 48850146


Har jobbet med regnskap både ute i bedrifter og på regnskapskontor i 30 år. Forretningsregnskap med årsoppgjør. Økonomisk rådgivning 


 

Siv Hege Øverli
Autorisert regnskapsfører
Epost:siv.overli@vekstra.no
Tlf: 48850124


Erfaring med forretningsregnskap med årsoppgjør, lønn, fakturering og økonomisk rådgivning.


 

Gunn Lien
Autorisert regnskapsfører
Epost:gunn.lien@vekstra.no
Tlf: 48850121


Har jobbet med regnskap i 30 år. Forretningsregnskap m/årsoppgjør. Lønn. Fakturering. Økonomisk rådgivning.


 

Erik Sætha
Autorisert regnskapsfører/ fagansvarlig landbruk
Epost:erik.setha@vekstra.no
Tlf: 48850137


Erik har jobbet med landbruksregnskap i over 35 år. Han har drevet med gårdsoverdragelser i 15 år. Økonomisk rådgivning i landbruket.


 

Bente Byrløkken
Autorisert regnskapsfører
Epost:bente.byrlokken@vekstra.no
Tlf: 45965740


Bente har jobbet innen regnskaps bransjen over 20 år. Regnskap og årsoppgjør for alle selskapsformer. Fakturering. Lønn. Firmaregistrering/Avvikling. Økonomisk rådgivning.


 

Tove Maurstad Dahlen
Regnskapssekretær
Epost:tove.dahlen@vekstra.no
Tlf: 48850125


Tove har 22 års erfaring med forretningsregnskap, fakturering og lønn, samt noe erfaring med landbruksregnskap.


 

Unni Ovrum
Regnskapssekretær
Epost:unni.ovrum@vekstra.no
Tlf: 48850127


Hun har vært ansatt ved kontoret i 33 år. Ansvarlig på lønn. Forretningsregnskap. Fakturering. Intern administrasjon


 

Tove Gryttingslien
Regnskapssekrtær/Resepsjon
Epost:tove.gryttingslien@vekstra.no
Tlf: 48850135


Har erfaring fra butikk og regnskapsarbeid ute i bedrift før hun startet hos oss, har vært her i 11 år. Landbruks/Forretningsregnskap. Fakturering. Sekretæroppgaver. Intern administrasjon


 

Svanhild Kampesæter
Regnskapssekretær/ Resepsjon
Epost:svanhild.kampesether@vekstra.no
Tlf: 48850134


Hun har jobbet hos oss i 24 år og har god oversikt over hvem hos oss kunden skal til når de er innom eller ringer. Forretningsregnskap. Lønn. Fakturering