[Hedmark]

Vekstra Nord-Øst SA
Alvdal

Autorisert regnskapsførerselskap
Org.nr. 937 513 062

2560 Alvdal

Telefon: 62 79 06 00
E-post: nord-ost@vekstra.no
Kontaktperson: Åslaug Hornseth Røsten

Vekstra Nord-Øst SA Alvdal

Vekstra Nord-Øst SA Alvdal
Gnr 7 Bnr 157, 2560 Alvdal, Norge
Direction

Åslaug Røsten

Avd.leder/aut. regnskapsfører
Tlf: 627 90 628
aslaug.rosten@vekstra.no

Forretning

Dag Strøm Andersen

Regnskapskonsulent
Tlf: 62790651
dag.strom.andersen@vekstra.no      

Forretning

Eli Syversen

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 62790623
eli.syversen@vekstra.no

Forretning

Anne Gina Wenstad

Regnskapskonsulent
Tlf: 627 90 622
anne.gina.wenstad@vekstra.no       

Forretning/lønn

 

Henning Ingebrigtsen

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 627 90 624
henning.ingebrigtsen@vekstra.no

Landbruk

Inger Steien

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 627 90 625
inger.steien@vekstra.no       

Landbruk

Tor Eggestad

Regnskapskonsulent
Tlf: 62790627
tor.eggestad@vekstra.no

Landbruk