Fra 1. januar 2019 blir det enklere og billigere å avvikle aksjeselskap fordi de som har fravalgt revisjon av årsregnskapet, ikke lenger trenger å revidere avviklingsregnskapet. Fra 1. mars 2019 skal ansvaret for å avvikle aksjeselskaper høre under styret. Endring vil gjelde for allmennaksjeselskaper også.
Aksjeselskaper som har fravalgt revisjon av årsregnskapet  slipper og å revidere mellombalanser som benyttes som grunnlag for utdeling av ekstraordinært utbytte og andre disposisjoner. Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper skal sende mellombalanser til Regnskapsregisteret. Mellombalansene vil da bli offentlig tilgjengelig informasjon på samme måte som årsregnskap.
Kravet om at aksjeselskaper skal angi forretningskommunen i vedtektene, oppheves fra 1. mars 2019. Les mer her