Med automatisk saksbehandling kan mangler i rapporteringen føre til feil utbetalinger og forsinkelser for den ansatte. Det er nå viktigere enn noen gang at opplysninger om arbeidsforhold er korrekt og kommer inn så tidlig som mulig. NAV er nemlig i gang med å automatisere saksbehandlingen av foreldrepenger og sykepenger. Ingen manuell løsning lenger Ved manuell saksbehandling har feil og mangler blitt løst ved at saksbehandler innhenter ytterligere opplysninger fra arbeidsgiver eller bruker. For å unngå feil, er det derfor svært viktig at opplysninger dobbeltsjekkes. Dette er opplysningene du bør være ekstra nøye med:

  • Start og sluttdato for arbeidsforholdet
  • Stillingsprosent
  • Yrkeskode
  • Permisjoner

Kilde: Altinn.no